× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.วิภาวดีร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2563

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
ณ บริเวณโถงห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4

article image1 - HealthServ
รพ.วิภาวดีร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2563
ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต
 
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
ณ บริเวณโถงห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4
โดยศูนย์บริการโลหิตฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการรับบริจาคโลหิตอย่างปลอดภัย "แบ่งปันโลหิต เท่ากับการให้เลือดให้ชีวิต"
 
หมายเหตุ :
  • ผู้บริจาคโลหิตสามารถบริจาคโลหิต A, B, O, AB ก่อนกำหนด 7 - 14 วัน (เพียงปีละ 1 ครั้ง) เนื่องจากปกติเม็ดเลือดแดงจะมีอายุประมาณ 120 วัน ร่างกายจะผลิตขึ้นมาใหม่ ผู้บริจาคโลหิตจึงต้องรอให้ครบ 3 เดือนหรือประมาณ 90 วัน จึงจะบริจาคโลหิตได้ หากมาบริจาคโลหิตก่อนครบกำหนด รวมทั้งไม่ได้รับประทานธาตุเหล็กหลังบริจาคโลหิต อาจมีภาวะโลหิตจางได้ ฉะนั้น ผู้บริจาคโลหิตก่อนครบกำหนด ต้องรับประทานธาตุเหล็กเพื่อให้ร่างกายได้รับอย่างเพียงพอด้วย
  • ในการบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองสุขภาพท่านในเบื้องต้นก่อนการบริจาคโลหิต
  • ควรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  • พักผ่อนเพียงพอ
  • ไม่อยู่ในระหว่างการใช้ยารักษาโรค
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิตและผู้รับโลหิต
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลวิภาวดี

51/3 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง