ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศิริราชให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan

ศิริราชให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan HealthServ.net
ศิริราชให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan HealthServ.net

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้น 10 โทร. 02-419-6195 - โรงพยาบาลศิริราช มีนโยบายที่จะให้การตรวจชนิดนี้ สามารถเข้าถึงคนไทยได้อย่างทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษาพยาบาลในโรคมะเร็งหรือโรคสมองบางชนิด จึงเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan ในอัตราพิเศษตลอดปี 2563 สำหรับโรงพยาบาลทั่วไปและประชาชนผู้สนใจ

ศิริราชให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan HealthServ
ศิริราชให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan ในอัตราพิเศษตลอดปี 2563

ด้วยโรงพยาบาลศิริราช มีการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจ FDG PET/CT Scan ซึ่งเป็นการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สาหรับระบุระยะมะเร็ง (staging) หามะเร็งกลับเป็นซ้ำ (recurrence) ตรวจการตอบสนองต่อการรักษาโรคมะเร็ง (treatment response assessment) ในโรคมะเร็งหลากหลายชนิด อาทิ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และการตรวจ PET/CT โดยใช้สารเภสัชรังสีชนิดพิเศษ ได้แก่ dotatate PET/CT ในมะเร็งชนิด neuroendocrine tumor, PSMA PET/CT ในมะเร็งต่อมลูกหมาก รวมทั้งโรคในระบบอื่น เช่น สมองหรือหัวใจ เช่น FDOPA PET/CT ในโรค Parkinson’s disease
 
โรงพยาบาลศิริราช มีนโยบายที่จะให้การตรวจชนิดนี้ สามารถเข้าถึงคนไทยได้อย่างทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษาพยาบาลในโรคมะเร็งหรือโรคสมองบางชนิด จึงเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย PET/CT Scan ในอัตราพิเศษตลอดปี 2563 สำหรับโรงพยาบาลทั่วไปและประชาชนผู้สนใจ
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 
อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้น10 โทร. 02-419-6195

 
อัตราค่าบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเพท/ซีกี (PET/CT)
 1. สารเภสัชรังสี F18-FDG :
  ตรวจในโรคมะเร็งต่งๆ อหิ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปากมตลก มะเร็งไทรอยด
  Whole body 20,000 บาท
  Brain15,000 บาท 
   
 2. สารเภสัชรังสี F18-FDOPA
  Whole body 40,000 uาท
  Brain 40,000 บาท
   
 3. สารเสัชรังสี F18-PSMA สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก
  Whole body 24,000 บาท
   
 4. สารเภสัชรังสี GA-68 PSMA สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก
  Whole body38,5 00 บาท
   
 5. สารเภสัชรังสี Ga-68 DOTATATE
  Whole body 45,000 บาท
   
*รับรองผล 2 วันทำการ
 
สาขาวิชาเวชศาสตนิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสิริราช
อาคารศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้น 10
โns.02-419-6195
โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด