ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับประกันสังคม
888 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170

*ข้อมูลจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

OPD2 ชั้น 2

เวลาทำการ
ทุกวัน 8.00 น. ถึง 17.00 น.
More info view site
คลินิกตรวจโรคทั่วไป 1 ชั้น 2

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์ *13:00 - 15:00
อังคาร 09:00 - 12:00
พุธ 09:00 - 12:00
พฤหัสบดี 13:00 - 15:00
ศุกร์ 09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*ออกตรวจที่คลินิค ARI ชั้น1 คลินิคโรควัณโรค ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
More info view site
คลินิกแพทย์แผนไทย ชั้น 4

เวลาทำการ
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.

คลินิกนอกเวลา
วันอังคาร, วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 18.00 น.

วันเสาร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.
More info view site
เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

คลินิกพิเศษ
วันอังคาร , วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
More info view site
ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
ผู้ป่วยทั่วไป วันราชการ เวลา 7.00 – 20.00 น.
More info view site
เอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray)
เอกซเรย์เคลื่อนที่ (PORTABLE X-RAY)
เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone mineral density)
เอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (DIGITAL MAMMOGRAPHY)
อัลตราซาวด์ (Ultrasound)
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
ที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
ในเวลาราชการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 07.00 – 16.00 น.

คลินิคพิเศษ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 16.00 น.

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกเวลาราชการ

อุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยใน (เปิดบริการ 24 ชั่วโมง)

More info view site
ข้อมูลทั่วไป
ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน

ให้บริการทำหัตถการฉีดยา ทำแผล เย็บแผล

ให้บริการกรณีอุบัติเหตุ / อุบัติภัยหมู่

ให้บริการระบบส่งต่อผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่อง

บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่หน่วยงานที่ขอสนับสนุน

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ
ลำดับการให้บริการเป็นไปตามความเร่งด่วนของคนไข้ตามเกณฑ์คัดกรองผู้ป่วย (ไม่มีคิว)

ที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
More info view site
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิ ให้บริการกลุ่มผู้ป่วยเด็กทางอายุรกรรม อายุ แรกเกิดถึง 15 ปี

ตรวจประเมินภาวะสุขภาพและการเจริญเติบโตทั่วไปของเด็กตามวัย
ตรวจรักษาโรคทั่วไปของเด็ก ตามอาการและความผิดปกติของระบบต่างๆ
ดูแลให้คำปรึกษาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย / การให้วัคซีน
ให้คำแนะนำปรึกษาให้การเลี้ยงดูและการดูแลสุขภาพของเด็กแต่ละวัย
เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ
ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ
ผู้ป่วยเด็กทั่วไป
แจ้งล่วงเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ 13.30-15.30 น.
ที่ตั้ง
คลินิกกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
ให้บริการคลินิกพิเศษ -วันอังคาร , วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 16.00 น.– 20.00 น.
-วันเสาร์เวลา เวลา 08.00 น.–16.00 น.
-วันอาทิตย์เวลา 09.00 น.-12.00 น.
More info view site
ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ
ต้องผ่านการตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์ก่อนที่จะส่งทำเครื่องมือพิเศษในเรื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน


แจ้งล่วงเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ เวลา 13.30-15.30 น.

ที่ตั้ง
คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
วันอังคาร เวลา 12.00 – 16.00 น.
More info view site
เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ
ร่วมดูแล วินิจฉัย ให้คำปรึกษาและรักษาโดยทีมสหสาขา

กุมารแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักเวชศาสตร์การกีฬา

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ
รับเฉพาะผู้ป่วยนัดหมายเท่านั้น

(ผู้รับบริการสามารถติดทำประวัติที่จุดคัดกรอง ชั้น 2

แล้วสามารถทำนัดหมายได้ที่หน่วยกุมารฯ ชั้น 3 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการเท่านั้น )

ที่ตั้ง
คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 3

อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.
More info view site
เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ
แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test II (Denver II))

สำหรับเด็กทั่วไป อายุไม่เกิน 6 ปี

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ
รับเฉพาะผู้ป่วยนัดหมายเท่านั้น (ผู้รับบริการสามารถติดทำประวัติที่จุดคัดกรอง ชั้น 2 แล้วสามารถทำนัดหมายได้ที่หน่วยกุมารฯ ชั้น 3 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการเท่านั้น )
แจ้งล่วงเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ เวลา 13.30-15.30 น.
ที่ตั้ง
คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
วันพฤหัสบดี , วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
More info view site
ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ
รับเฉพาะผู้ป่วยนัดหมายเท่านั้น (ผู้รับบริการสามารถติดทำประวัติที่จุดคัดกรอง ชั้น 2 แล้วสามารถทำนัดหมายได้ที่หน่วยกุมารฯ ชั้น 3 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการเท่านั้น )
ผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมาย(Walk in) ติดต่อจุดคัดกรองที่เวชระเบียนชั้น 2 พบกุมารแพทย์เพื่อตรวจร่างกายพร้อมวินิจฉัยโรคก่อน
ที่ตั้ง
คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
วันพุธ สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ของเดือนเท่านั้น เวลา 09.00-12.00 น.
More info view site
คลินิกตรวจโรคทั่วไป 1 ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
วันจันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และวันพุธ เวลา 09 – 12.00 น. ให้บริการคลินิกเบาหวานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมให้คำแนะนำการดูแลตนเองเพื่อการควบคุมสภาวะของโรค และป้องกันโรคแทรกซ้อน
More info view site
ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ
นัดหมายเท่านั้น

ผู้ป่วยสูงอายุควรมีญาติที่ดูแลผู้ป่วยประจำมาด้วย เนื่องจากแพทย์จำเป็นต้องซักถามอาการต่างๆ

ที่ตั้ง
หน่วยตรวจผู้สูงอายุ ชั้น 1 ทางออกหน้าร้านเซเว่นฯ

เวลาทำการ
วันจันทร์ 08.00 – 12.00 น.

วันอังคาร 8.00 – 16.00 น.

วันศุกร์ 08.00 16.00 น.
More info view site
เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
More info view site
OPD2 ชั้น 2

เวลาทำการ
วันอังคาร เวลา 13.00 – 15.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.00 น.
More info view site
การนำเอาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินเข้ามาใช้ร่วมกับการให้โปรแกรมกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเดินและการทรงตัว ซึ่งหุ่นยนต์ฝึกเดินได้รับการออกแบบให้สามารถพยุงน้ำหนักตัว ช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นขณะที่ทำการฝึก ร่วมกับใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการกำหนดรูปแบบการฝึกที่หลากหลาย เช่น การก้าวเดิน การลงน้ำหนัก การเดินบนพื้นราบ การเดินขึ้นบันได ซึ่งนักกายภาพบำบัดสามารถเลือกรูปแบบการฝึกที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละราย

ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
จันทร์ , พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น.
More info view site
 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวชระเบียนออนไลน์

นัดหมายแพทย์ผ่านทางเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้ เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ
  1. ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบประวัติให้เพื่อพร้อมสำหรับการเข้าตรวจได้ทันที ประหยัดเวลาในการรอรับบริการ
  2. ดูตารางออกตรวจ ผู้ป่วยสามารถค้นหาแพทย์ ดูตารางออกตรวจของแพทย์ในแต่ละคลินิก
  3. ส่งนัดหมาย เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันผลการนัดหมายทางอีเมล์แล้ว ผู้ป่วยสามารถมารับบริการได้ตามวันและเวลานัดหมายได้ทันที
โรงพยาบาลในเครือ
  1. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  2. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
  3. โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
 
 มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ครบวงจรด้านสาธารณสุข ทั้งด้านการให้บริการด้านการเรียน การสอน และการวิจัย โดยมีโรงพยาบาลอยู่ในสังกัดอยู่ ๓ แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มีการให้บริการโรงพยาบาลทางด้านทันตกรรม ในคณะทันตแพทยศาสตร์ด้วย โดยในขณะนี้โรงพยาบาลทั้ง ๓ แห่ง รวมถึงคณะทันตแพทยศาสตร์นั้นได้ให้บริการเต็มศักยภาพแล้วและยังมีความจำเป็นในการขยายงานเพื่อความเป็นเลิศในอีกหลายๆ ด้าน

ด้วยเหตุนี้ในปี ๒๕๓๔ โดยท่านอธิการบดีในขณะนั้น คือศาสตราจารย์นายแพทย์ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งโครงการสถาบันทางการแพทย์และทันตกรรมขึ้นเพื่อตอบสนองการขยายตัวและรองรับงานบริการเพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น โดยในหลักการเบื้องต้นได้พิจารณาให้มีการบริการและการเรียนการสอนที่แตกต่าง หรือต่อเนื่องจากโรงพยาบาลทั้ง ๓ แห่ง ที่อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
 
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ท่านอธิการบดีในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงได้กราบบังคลทูลขอพระราชทานนำชื่อ “กาญจนาภิเษก” มาเป็นชื่ออาคารและได้รับพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า “ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” โดยมีชื่อภาษาอังกฤษดังนี้ “Golden Jubilee Medical Center” หลังจากนั้นได้มีการประชุมพิจารณาโครงงานลักษณะงานที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสาธารณสุขโดยครอบคลุมการรักษาทั่วไป ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ ๙ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนลักษณะหรือแนวทางการให้บริการที่เหมาะสมของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกขึ้น
 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จึงได้วางแนวทางการให้บริการ โดยมุ่งเน้นด้านทันตกรรม (Dentistry Center) การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ (Prevention and Health Promotion Center) การฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Center) และการแพทย์แผนเอเชีย (Asian Medical Center) โดยทำหน้าที่ในการให้บริการเฉพาะทางที่เป็นเลิศ เป็นสถานที่ฝึกอบรมสำหรับการศึกษาชั้นสูงสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 
โดยในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์เพื่อทรงวางศิลาฤกษ์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๙ และเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิด อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และทรงเปิดโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีการกระจายการบริการทางการแพทย์ สาธารณสุขและทันตกรรม สู่ชุมชนชานเมืองและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งนับได้ว่าศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นสถาบันทางการแพทย์อีกแห่งหนึ่งที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ โดยเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้เข้าสู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริการประชาชน สนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์ งานวิจัยและบริการวิชาการ มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี เพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยทั้งในและนอกศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย และเข้ารับการรักษา มีการพัฒนาคุณภาพในทุกด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com