× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมรองรับการฉีด 3 แบบ ตามประชาชนต้องการ (ฉีดกล้ามเนื้อ-ฉีดชั้นผิวหนัง)

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมรองรับการฉีด 3 แบบ ตามประชาชนต้องการ (ฉีดกล้ามเนื้อ-ฉีดชั้นผิวหนัง) - HealthServ

3 รูปแบบการฉีด ได้แก่ 1) การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ขนาดยาปกติ 30 mcg/dose ซึ่งเป็นรูปแบบปกติ 2) การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครึ่งโดส ขนาดยา 15 mcg/dose และ 3) การฉีดเข้าชั้นผิวหนังจากมติคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพิจารณาจากผลการศึกษาในไทยและต่างประเทศของการฉีดวัคซีน mRNA เข้าชั้นผิวหนังและการฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดสมีประสิทธิผลใกล้เคียงกับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อในขนาดปกติ และเกิดผลข้างเคียง / อาการไม่พึงประสงค์น้อยกว่า

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศความพร้อม ที่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ได้ทั้ง 3 รูปแบบ  เพื่อเป็นทางเลือกดังนี้

1. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) 
ขนาดยาปกติ 30 mcg/dose
ซึ่งเป็นรูปแบบปกติของการให้บริการหลักของศูนย์ฯบางซื่อ

2. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) 
ครึ่งโดส ขนาดยา 15 mcg/dose

3. การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (Intradermal : ID) 
ขนาดยา 10 mcg/dose


ทั้งนี้การรับวัคซีนอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

ท่านมีนัดรับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อแล้ว ในวันที่มาฉีด หากต้องการรับวัคซีน รูปแบบฉีดเข้าชั้นผิวหนังหรือฉีดครึ่งโดส (ข้อ 2 และ 3) โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองก่อนเข้าฉีดวัคซีนเพื่อรับบริการที่จุดฉีดเฉพาะ

 
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)