× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

 ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
MOBILE MEDICAL UNIT
 
     ให้บริการตรวจสุขภาพภายนอกสถานที่ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน โดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ โดยมีศักยภาพการให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 
  • นอกสถานที่ทั่วประเทศ ตรวจสุขภาพประจำปี และกลุ่มเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย 
  • นอกสถานที่ บริการ Walk through Survey โดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต่อใบอนุญาตทำงาน
  • ตรวจสุขภาพกลุ่ม MOU
 
     นอกจากนี้หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ยังมีเครื่องมือที่พร้อมและทันสมัย เช่น รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบ Digital พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอ่านผลโดยรังสีแพทย์  Full Time ของโรงพยาบาลโดยได้รับความไว้วางใจจากสถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถานประกอบการและสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ
 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

74/5 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง