× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา HealthServ.net
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา HealthServ.net

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โทร. :038-317-333 ต่อ 3325, 3326 หรือ 088-5000-205

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา HealthServ
 ศูนย์ตรวจสุขภาพหน้าหลัก ศูนย์ตรวจสุขภาพ
เปิดให้บริการ 07.00-15.00 น. ทุกวัน
บริการตรวจสุขภาพแบบ One Stop Service
•ตรวจสุขภาพประจำปี ตามความเหมาะสมของอายุหรือตรวจสุขภาพเฉพาะโรค
•ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ก่อนเข้าเรียน ฯลฯ
•ตรวจสุขภาพทางชีวอนามัย
•ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
•ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โทร. :038-317-333 ต่อ 3325, 3326
หรือ 088-5000-205
ศูนย์ตรวจสุขภาพหน้าหลัก ศูนย์ตรวจสุขภาพ
►เปิดให้บริการ 07.00-15.00 น. ทุกวัน
บริการตรวจสุขภาพแบบ One Stop Service
•ตรวจสุขภาพประจำปี ตามความเหมาะสมของอายุหรือตรวจสุขภาพเฉพาะโรค
•ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ก่อนเข้าเรียน ฯลฯ
•ตรวจสุขภาพทางชีวอนามัย
•ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
•ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์
 
 
  เหมาะสำหรับ อายุ 50 ปีขึ้นไป
- Elite ราคา 15,450 บาท
 
  เหมาะสำหรับ อายุ 45 ปีขึ้นไป
- Deluxe ราคา 9,900 บาท
 
  เหมาะสำหรับ อายุ 35 - 45 ปี
- Executive ราคา 4,890 บาท
- Executive Plus ชาย ราคา 6,290 บาท
- Executive Plus หญิง ราคา 6,900 บาท
 
  เหมาะสำหรับ อายุไม่เกิน 30 ปี
- Regular ราคา 1,990 บาท
 
  ก่อนแต่งงาน สำหรับสุภาพสตรี
- Pre Marriage 1 หญิง ราคา 3,300 บาท
- Pre Marriage 2 หญิง ราคา 4,000 บาท
 
  ก่อนแต่งงาน สำหรับท่านชาย
- Pre Marriage 1 ชาย ราคา 2,800 บาท
- Pre Marriage 2 ชาย ราคา 3,500 บาท
 
 
   โปรแกรมค้นหาความเสี่ยงเฉพาะโรค
- โรคหลอดเลือดและหัวใจ
- โรคเบาหวาน
- โรคมะเร็ง
- โรคหลอดเลือดในสมองตีบ
 
 
 
ข้อแนะนำเพื่อความสะดวกในการใช้บริการและการเตรียมตัวก่อนตรวจ
การเตรียมตัวก่อนตรวจ
1.ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพโปรดงดน้ำ อาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
2.ในกรณีนัดหมาย กรุณาพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที
3.กรุณานำผลการตรวจสุขภาพ รายงานด้านการแพทย์ หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
4.ในกรณีทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย กรุณาสวมเสื้อผาที่สบายและนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้ากีฬามาด้วย
 
* ผู้ที่เลือกโปรแกรมตรวจแบบต้องงดน้ำ งดอาหาร ควรมารับการตรวจตั้งแต่ 7.30 น. เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำหรือ เกิดอาการหิว
 
ข้อแนะนำเพื่อความสะดวกในการใช้บริการตรวจสุขภาพ
1.กรณีที่ไม่ได้ทำการนัดหมาย กรุณายื่นบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนใช้บริการตรวจสุขภาพที่ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3 ได้ตั้งแต่ เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป
2.ถ้าหากท่านได้ทำการนัดไว้ล่วงหน้าแล้ว กรุณาติดต่อที่แผนกก่อนเวลานัด 10 นาที
3.หากท่านมีรายงานผลการตรวจสุขภาพปีที่ผ่านมา กรุณานำมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการปรึกษาแพทย์
4.ควรเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย และ เก็บรักษาเครื่องประดับต่าง ๆ ไว้ที่บ้าน เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดของโรง พยาบาลสำหรับเข้าตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น การเข้าเครื่องตรวจทางรังสีวิทยา เป็นต้น
5.ถ้าหากท่านไม่สามารถมาตรวจได้ตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้ กรุณาโทร.แจ้งการเลื่อนนัดกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ เบอร์โทร.038 – 770-200 -8 ต่อ 3325,3326 หรือ 088 – 5000 -205
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โทร. :038-317-333 ต่อ 3325, 3326
หรือ 088-5000-205
 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

90 ถนนศรีราชานคร3 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง