ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center) ENG

ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)
15 ถนนกาญจนวณิชย์, ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
Website | Google map

*ข้อมูลจากศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center) เป็นหน่วยบริการอีกรูปแบบหนึ่งของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ที่ให้บริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับสากล และเป็นศูนย์การแพทย์ที่บริหารจัดการที่เป็นเลิศ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์ : https://www.premium.psu.ac.th
โทรศัพท์ : 062-0834953, 074-451822, 074-451827-8
ข้าราชการสามารถเบิกได้ ตามสิทธิ์กรมบัญชีกลาง (ทุกสิทธิ์สำรองจ่ายเงินสด แล้วนำไปเบิกตามสิทธิ์)


ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)
เปิดให้บริการ
 • วันราชการ เวลา 08.30 - 16.30น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 12.00 น.
บริเวณ ชั้น B อาคาร 100 ปี 
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451772
 
 

ข้อแนะนำการเตรียมตรวจสุขภาพประจำปี
 1. ผู้รับบริการ งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ยกเว้น น้ำเปล่าจิบได้เล็กน้อย
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่คลินิก ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ (check up Center)
 3. รับบริการ ตรวจปัสสาวะ เจาะเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเอกซเรย์ปอด
 4. หลังเอกซเรย์เรียบร้อย รับประทานอาหาร หรือพัผ่อนตามอัธยาศัย
 5. กลับมาพบแพทย์ เพื่อฟังผลตรวจ และให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
การเบิกจ่าย
 1. ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ที่ทำจ่ายตรงไว้ สำรองจ่ายแล้วนำใบเสร็จไปเบิก (ญาติสายตรงใช้สิทธิไม่ได้)
 2. รัฐวิสาหกิจเบิกได้ตามสิทธิ์ของหน่วยงานต้นสังกัด
 
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์
เปิดให้บริการบริเวณ ชั้น1 อาคารศรีเวชวัฒน์ โดยเปิดให้บริการ ดังนี้
 1. ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  โทร. 074-451772
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.
 2. คลินิกบริการพิเศษผิวหนัง
  โทร. 074-45182
  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
  วันเสาร์  เวลา 09.00-12.00 น.
 3. คลินิกบริการพิเศษตา
  โทร. 074-451825
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
  วันเสาร์  เวลา 09.00-12.00 น.
 4. คลินิกบริการพิเศษเด็ก
  โทร. 074-451822
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
  วันเสาร์  เวลา 09.00-12.00 น.
 5. คลินิกบริการพิเศษทดสอบภูมิแพ้
  โทร. 074-451822
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
  วันเสาร์  เวลา 09.00-12.00 น.
 6. คลินิกบริการพิเศษนรีเวช
  โทร. 074-451822
  วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.00 - 16.00 น.
 7. คลินิกบริการพิเศษจิตเวช
  โทร. 074-451823
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
  วันเสาร์  เวลา 09.00-12.00 น.
 8. คลินิกบริการพิเศษอายุรกรรม
  โทร. 074-451827
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
  วันเสาร์  เวลา 09.00-12.00 น.
 9. คลินิกบริการพิเศษนิ้วล็อค
  โทร. 074-451823
  โทรนัดล่วงหน้า
 10. คลินิกบริการพิเศษกระดูกและข้อ
  วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันพฤหัสบดี) เวลา 08.00 - 16.00 น. โทร. 074-451823
  วันเสาร์  เวลา 09.00-12.00 น. โทร. 074-451823
  วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00น. โทร. 074-451822
 11. คลินิกบริการพิเศษศัลยกรรม
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.  โทร. 074-451828
  วันเสาร์  เวลา 09.00-12.00 น. โทร. 074-451828
  วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00น. โทร. 074-451822
 12. คลินิกบริการพิเศษหู คอ จมูก
  โทร. 074-451825
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 13. คลินิกบริการพิเศษระงับปวด
  โทร. 074-451823
  วันอังคาร เวลา 08.00 - 16.00 น.
 14. ศูนย์เลสิก
  โทร. 074-451746
  วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  https://www.facebook.com/psulasikcenter 
 15. คลินิกบริการพิเศษเวชปฏิบัติครอบครัว
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.  โทร. 074-451827
  วันเสาร์  เวลา 09.00-12.00 น. โทร. 074-451827
  วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00น. โทร. 074-451822
 
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com