ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน
วัดมักกะสัน 509 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน
สถานที่ใกล้เคียง : อาคาร วาณิช (ช่อง3 เก่า)
รถโดยสารประจำทาง : สาย 11, 38, 60, 72, 93, 99, 113, ปอ.556, ปอ.พ10, ปอ.พ35


 
 
 ประวัติของศบส. 2 วัดมักกะสัน
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน มีชื่อเดิมว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 สมาคมสตรีไทย
 • พ.ศ.2507 ก่อตั้งเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่สอง ของกรุงเทพมหานคร มีสถานที่ตั้งเริ่มแรกในสมาคมสตรีไทยบริเวณสี่แยกโคลิเซี่ยม (ถนนเพชรบุรี ตัด ถนนพระราม 6) ถูกการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเวนคืนที่ดิน สร้างทางด่วนเฉลิมนคร ขั้นที่ 2
 • พ.ศ.2536 ย้ายสถานที่ทำการมาเช่าสถานที่อาคารตึกแถว 3 ชั้น 4 ห้อง ของการรถไฟแห่งประเทศไทยใน ซอยโรงภาพยนตร์ โอ.เอ. ถนนราชปรารภ (เช่าอาคารที่ทำการต่อจากสำนักงานเขตราชเทวี ที่ย้ายออกไปอยู่อาคารที่สร้างใหม่) เปลี่ยนชื่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ
 • 19 สิงหาคม 2547 การรถไฟแห่งประเทศไทย มีหนังสือเลขที่ บส./จส./2567/2547 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ขอเลิกสัญญาเช่าที่สำนักอนามัย ทำไว้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย สัญญาเลขที่ 9/30/45/0610 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2545 (อายุสัญญาเช่า 3 ปีต่อครั้ง) ให้ดำเนินการย้ายบริวารและทรัพย์สินออกจากอาคารที่เช่าภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าในเมืองเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • 3 ตุลาคม 2548 ทำการเปิดสถานที่ทำการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ ในวัดดิสหงษารามศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ ต้องรับผิดชอบดูแล รับผิดชอบสุขภาพ ประชาชน ในชุมชน เขตราชเทวี สภาพพื้นที่ทั่วไปของเขตราชเทวี เป็นเขตชุมชนเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารสำนักงาน ธุรกิจการค้า อาคารพาณิชย์ข้อมูลทางสังคม มีวัดจำนวน 4 แห่ง มัสยิด จำนวน 5 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาศาสนาอิสลามสภาพประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 2 จำนวน 2 แห่ง สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 11 แห่งห้างสรรพสินค้า 6 แห่ง ตลาดสด 3 แห่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้าง รองลงมาค้าขาย
 • เจ้าอาวาสให้ใช้อาคาร ๒ ชั้นของวัดเป็นที่ทำการ ต่อมาท่านได้สร้างอาคาร ๒ ชั้นให้อีก ๑ หลัง จึงได้ขยายที่ทำการเป็น ๒ หลังในพ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน
 • ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ ราชปรารภ ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อศูนย์ฯ เป็นศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ วัดมักกะสัน
 
 ที่ตั้ง และ อาณาเขต
 • มีพื้นที่ 7.73 ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 4 แขวง คือ
  1. แขวงมักกะสัน  2. แขวงถนนเพชรบุรี   3. แขวงถนนพญาไท   4. แขวงทุ่งพญาไท
 • ทิศเหนือ : ติดต่อกับเขตพญาไทและดินแดง     ทิศตะวันออก  : ติดต่อกับเขตห้วยขวาง
 • ทิศใต้     : ติดต่อกับเขตวัฒนาและปทุมวัน      ทิศตะวันตก   :  ติดต่อเขตดุสิต
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com