ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน
62 ซ.พหลโยธิน 45 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร : 02-579-1342 โทรสาร : 02-579-1921
ต่อ 10 ธุรการ
ต่อ 11 คลินิกทันตกรรม
ต่อ 13 ห้องเอกซเรย์
ต่อ 15 คลินิกสัตวแพทย์
ต่อ 16 ห้องนักสังคนสงเคราะห์
ต่อ 17 คลินิกกายภาพบำบัด
ต่อ 18 ห้องเวชระเบียน
ต่อ 19 ห้องปฏิบัติการพยาบาล
ต่อ 20 จุดประชาสัมพันธ์
ต่อ 21 ห้องตรวจโรคทั่วไป
ต่อ 22 ห้องเภสัชกรรม
ต่อ 23 ห้องชันสูตร
ต่อ 26 คลินิกสุขภาพจิต
ต่อ 30 อนามัยชุมชน - โรงเรียน(เยี่ยมบ้าน)
ต่อ 31 สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน
ต่อ 33 คลินิกยาเสพติด
ต่อ 34 ห้องการเงิน

Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 สถานที่ใกล้เคียง :  กรมป่าไม้ , ตรงข้ามกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
 
รถโดยสารประจำทาง : 26, 34, 39, 59, 107, 114, 126, 129, ปอ.59, 114, 513, 522, 524, 543
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com