× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 ฟรี

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดได้ฟรี ได้ถึง 31 สิงหาคม 2565 รับบัตรคิว 7.30 น. เริ่มฉีด 8.30-11.30 น.
สอบถามโทร. 02-5791342 ต่อ 19

article image1 - HealthServ
 


ข้อมูล/ภาพจาก ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน

62 ซ.พหลโยธิน 45 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร : 02-579-1342 โทรสาร : 02-579-1921
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง