ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์

ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
246 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทร. 02-4650014
โทร. 0625242245
โทรสาร. 02-4650699
Facebook/ศูนย์ยี่สิบหก
Line ID : hc13671

ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อ 100
ฝ่ายตรวจโรค ต่อ 203
ฝ่ายห้องเวชภัณฑ์ยา ต่อ 204
ฝ่ายห้องชันสูตร ต่อ 205
ฝ่ายห้องปฏิบัติการ ต่อ 206
ฝ่ายห้องทันตกรรม ต่อ 303
ฝ่ายห้องเอ็กเรย์ ต่อ 305
ฝ่ายอนามัยโรงเรียน ต่อ 301
ฝ่ายห้องวางแผนครอบครัว ต่อ 302
ฝ่ายห้องพยาบาลเยี่ยมบ้าน ต่อ 412
ฝ่ายห้องนักสังคมสงเคราะห์ ต่อ 404
ฝ่ายห้องธุรการ ต่อ 401
ฝ่ายห้องการเงิน ต่อ 402
ฝ่ายห้องหัวหน้าพยาบาล ต่อ 403
ฝ่ายห้องผู้อำนสยการ ต่อ 409
ฝ่ายห้องประชุม ต่อ 501
ฝ่ายห้องผู้สูงอายุ ต่อ 502
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com