ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
รับประกันสังคม
ถนนส่วนบุคคล แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Call center
025870881,025870873,025877801,025870618,025868420

*ข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
 
 ประวัติศูนย์บริการสาธารณสุข  3 บางซื่อ 
  •  ปี พ.ศ.2497 ศูนย์บริการสาธารณสุข  3 บางซื่อ  เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกโดยอาศัยอาคารหลังหนึ่งในวัดธรรมาภิรตารามเป็นที่ทำการ ให้บริการประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล
  •  ปี พ.ศ. 2508 เทศบาลกรุงเทพมหานครได้ชื้อที่ดินและอาคารเลขที่ 58ค ถนนเตชะวณิชย์  แขวงบางซื่อ เขตดุสิต (เดิม) กรุงเทพมหานคร ของนายยุ้ย  อาตมียะนันทน์ เดิมเป็นบ้านของพระอาตมียะนันทน์ ในราคา 1,600,000 บาท  มีพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา สร้างก่อนปี  - พ.ศ.2485 (ปีที่สร้างไม่แน่ชัด) โดยช่างที่ออกแบบ  และก่อสร้างเป็นช่างชาวจีน  
  •  ปี  พ.ศ.2510  ย้ายมาเปิดให้บริการที่นี่  และได้ก่อสร้างอาคารชั้นเดียวเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง  เพื่อเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 
    นอกจากนั้น  สำนักอนามัยได้มีการปรับปรุงและกระจายงาน  โดยจัดตั้งให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ  เป็นอนามัยภาค 4 รับผิดชอบดูแลพื้นที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต  เขตพญาไท  และเขตบางเขน  มีศูนย์บริการสาธารณสุขภายใต้การบริหารของอนามัยภาค 4 จำนวน 10 ศูนย์และศูนย์สาขา 4 แห่ง
  •  ปี พ.ศ. 2522 ในเดือนมกราคม  สำนักอนามัยร่วมมือกับหน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยก่อสร้างอาคารหลังใหม่ 2 ชั้น เปิดหน่วยบริการรักษาผู้ติดยาเสพติด
  •  ปี พ.ศ. 2529 ในเดือนตุลาคม  ได้ร่วมมือกับวชิระพยาบาล  สำนักการแพทย์  เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกวันจันทร์แรก และจันทร์ที่ 3 ของเดือน
  •  ปี  พ.ศ. 2535 เปิดบริการ X - Ray
  •  ปี พ.ศ. 2537  เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาตั้งแต่เวลา  16.00 น – 20.00 น.
  •  ปี  พ.ศ.2538  เปิดบริการคลินิกวัณโรค คลินิกนิรนาม คลินิกเบาหวาน และคลินิกโรคหัวใจ
            ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ  เปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาล  ทั้งในและนอกศูนย์ฯ  ตามนโยบายของผู้บริหาร
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]