ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
4395 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ประวัติศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
  1. เริ่มดำเนินการ พ.ศ. 2497 ในรูปของหน่วยเคลื่อนที่ ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน คนงาน และพนักงานขับรถยนต์ พร้อมด้วยรถพยบาลและเวชภัณฑ์มาให้บริการหน้าโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้บริการด้านการตรวจรักษาและเยี่ยมบ้านในเขตดินแดง
  2. พ.ศ. 2498 เปิดบริการประจำโดยอาศัยสถานที่ตั้งที่ชั้นล่างของบ้านพักดูแลผลประโยชน์อาคารสงเคราะห์  กรมประชาสงเคราะห์ โดยใช้ชื่อว่า "สถานสงเคราะห์แม่และเด็ก ถนนดินแดง"
  3. พ.ศ. 2504 ย้ายสถานที่มาตั้งที่บ้านพักคนเดินทางต่างจังหวัด ของกรมประชาสงเคราะห์ ใช้ชื่อว่า "ศูนย์บริการสาธารณสุขดินแดง"
  4. พ.ศ. 2506 เทศบาลกรุงเทพ ได้รับงบประมาณสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ในที่ดินซึ่งแบ่งจากโรงเรียนวิชูทิศ สร้างเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2506 ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในอาคารหลังใหม่ในตุลาคม พ.ศ.2506 และทำพิธีเปิด ศูนย์บริการสธารณสุข 4 ดินแดง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2507
  5. พ.ศ. 2539 เปิดให้บริการคลินิคพิเศษในรูปแบบของโพลีคลินิค และเปิดคลินิคพิเศษเพิ่มขึ้น ได้แก่ คลินิคโรคเรื้อรัง คลินิคผู้สูงอายุ คลินิคเด็ก คลินิคยาเสพติด คลินิควัณโรค คลินิคกามโรค คลินิคสุขภาพจิต รวมทั้งให้บริการทันตกรรมและเอ็กซ์เรย เป็นต้นมา
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com