ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา

ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา
รับประกันสังคม
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

*ข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา

ข้อมูลบริการ

ศูนย์ฯ กรุงเทพ

คลิกแต่ละศูนย์ฯ เพื่อดูข้อมูลที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เว็บไซต์และแผนที่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา
บริการศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา
 1. คลินิกตรวจโรคทั่วไป
 2. คลินิกทันตกรรม
 3. คลินิกกายภาพบำบัด
 4. คลินิกบำบัดยาเสพติด
 5. งานเภสัชกรรม
 6. งานสังคมสงเคราะห์
 7. งานอนามัยชุมชน
 8. งานอนามัยโรงเรียน
 9. คลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
 10. คลินิก ANC
 11. งานควบคุมโรค
 12. งานผู้สูงอายุ
 13. คลินิกสุขภาพเด็กดี
 14. คลินิกวางแผนครอบครัว
 15. งานห้องปฏิบัติการพยาบาล
 16. คลินิกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง
 17. งานรังสีวิทยา
 18. งานสุขภาพจิต
 19. งานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์


 
 

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com