ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง
รับประกันสังคม
23 อุดมสุข 18 (ซอยบุญรอดรุ่งเรือง) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

*ข้อมูลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 การเดินทาง
รถส่วนตัว : เข้าได้ 3 ทาง  1. เข้าทางถนนบางนา-ตราด 1     2. เข้าทางปากซอยอุดมสุข  3. เข้าทางสี่แยกศรีอุดม
รถเมล์  : สาย 2, 23, 25, 38, 46, 48, 116, 133, 132, 139, 180, 365, 508, 511, 544, 545, 1141  
Bts   : สถานนีอุดมสุข 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]