× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์วัคซีนบางซื่อ จัดฉีดเข็ม 5 เฉพาะบางกลุ่ม

ศูนย์วัคซีนบางซื่อ จัดฉีดเข็ม 5 เฉพาะบางกลุ่ม - HealthServ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 5 สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นบางกลุ่ม สามารถเข้ารับบริการที่ประตู 2

article image1 - HealthServ
 
4 มิถุนายน 65 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ  ประกาศเกี่ยวกับ การฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 5 ว่า ผู้ที่ประสงค์จะรับการฉีดสามารถติดต่อที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สามารถเข้ารับบริการที่ประตู 2 เวลา 9.00-16.00 น.
 
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดเข็ม 5  ควรปรึกษาแพทย์ ณ ศูนย์บางซื่อ โดยจะพิจารณาจาก
1) ระยะเวลาการให้วัคซีน 
2) ชนิดวัคซีน และ
3) จุดประสงค์การรับวัคซีน เช่น
 • ผู้ที่อาจไปตรวจระดับภูมิคุ้มกันมาแล้ว
 • พบว่าภูมิคุ้มกันต่ำ
 • หรือผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ


ทั้งนี้ ให้วัคซีนโควิดเข็ม 5 นั้น ยังไม่มีคำแนะนำอย่างเป็นทางการ การจากกระทรวงสาธารณสุข แต่อนุโลมให้ฉีดได้ ตามนโยบายในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้กับคนไทย


 
article image2 - HealthServ
 

บางซื่อมีโมเดอร์นา


รอบเดือนมิถุนายน ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีวัคซีนโมเดอร์นา ให้เปิดบริการ
ผู้สนใจ สามารถ Walk in วัคซีนโมเดอร์นาเข็มต่างๆ ดังนี้

เข็มที่ 1 
 
 • สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน 
 • จะได้รับเป็นสูตรไขว้  (Md-Pz)
 • เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา - เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์ 
 • ระยะห่าง 28 วัน 


เข็มที่ 2,3,4,5*
 
 • วัคซีนโมเดอร์นา โดยระยะห่างขึ้นกับชนิดวัคซีนในเข็มก่อนหน้า
 • เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • รับบริการได้ที่ #ประตู1 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่  6 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป  เวลา 9.00 - 15.00 น.จนกว่าวัคซีนจะหมด


   
หมายเหตุ 

1. วัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับสนับสนุนมามีจำนวนจำกัด จะหยุดให้บริการเมื่อวัคซีนหมด 
 
2. สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3,4 วัคซีนไฟเซอร์แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้ 

3. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส / ชั้นผิวหนัง
 
 
การบริหารวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)

รูปแบบการฉีดเป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ สามารถเลือกได้ 3  รูปแบบ ดังนี้
1. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส (IM) ปริมาตร 0.5 ml ขนาดยา 100 mcg
2. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส (IM) ปริมาตร 0.25 ml ขนาดยา 50 mcg
3. ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (ID) ปริมาตร 0.1 ml ขนาดยา 20 mcg 

 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)