ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ENG

110/392 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

*ข้อมูลจากศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลบริการ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของอวัยวะในระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรคเบาหวาน ไทรอยด์เป็นพิษ มะเร็งไทรอยด์ โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936909-10 , Call center 053-936900-1
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์(MRI 3 Tesla และ CT- Scan 192 slices) ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มความเร็วและความคมชัด สามารถสร้างภาพวินิจฉัยที่แสดงความผิดปกติได้ชัดเจน รวดเร็ว และสะดวกสบายขณะทำการตรวจ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 1 อาคารสวนดอกปาร์ค

หมายเลขโทรศัพท์ : 062-309-3003 , 062-309-9009 , 053-934518
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทุกปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ เช่น โรคกระดูกสันหลัง โรคเนื้องอก มะเร็งกระดูก เวชศาสตร์การกีฬา แขนและข้อมือ เท้าและข้อเข่า โรคกระดูกในเด็ก ฯลฯ มีเทคโนโลยีการรักษาผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก การผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การผ่าตัดกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง การผ่าตัดกระดูกสะโพก การผ่าตัดข้อเข่า เป็นต้น โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อ และการตรวจวินิจฉัยด้วยการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936952 / 053-936826 , Call center 053-936900-1
More info view site
คลินิกกุมารเวช ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ บริการตรวจสุขภาพ การวินิจฉัยโรค และรวมถึงการดูแล รักษาพยาบาลเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 15 ปี จนถึงโรคที่มีอาการหนักซึ่งจะต้องได้รับการรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยการทำงานร่วมกันของทีมกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มาตรฐาน โดยใช้กระบวนการตามมาตรฐานวิชาชีพ บริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กเพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที

นอกจากทีมกุมารแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่พร้อมให้บริการอย่างอบอุ่น และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยแล้ว เรายังใส่ใจในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย โดยการแยกบริเวณอย่างชัดเจนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คลินิกสุขภาพเด็ก สำหรับการตรวจสุขภาพเด็กโดยทั่วไป และคลินิกกุมารเวช สำหรับเด็กที่มีอาการป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคไปสู่เด็กคนอื่น โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ของคลินิกกุมารเวชคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936905 , Call center 053-936900-1
More info view site
ให้บริการดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไป จนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง เช่น ตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็กรักษาและผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อตาในเด็กและผู้ใหญ่การผ่าตัดตาทุกชนิด ผ่าตัดจอประสาทตาการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เทียมโดยใช้เลเซอร์ (Femtosecond laser) ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างการเปลี่ยนกระจกตาดำการผ่าตัดรักษาต้อหินการรักษาด้วยวิธีการใส่เลนส์เสริม (ICL)


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936948 , Call center 053-936900-1
More info view site
ให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาโรคทางจิตเวช คือ ความผิดปกติของจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ และบุคลิกภาพ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การทำงาน การเรียน และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น เช่น โรคแพนิก โรคซึมเศร้า โรควิติกกังวล ไบโพลาร์ ฯลฯ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936909-10 , Call center 053-936900-1
More info view site
การตรวจสุขภาพ คือ การค้นหาความผิดปกติหรือโรคในระยะเริ่มแรกให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะรับมือกับความผิดปกตินั้นตั้งแต่เริ่มแรกและเพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน ควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค หากกรณีที่มีความผิดปกติ หรือมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ควรมีการตรวจสุขภาพมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ตรวจ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936700 / 053-934552 , Call center 053-936900-1
More info view site
ให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง , ให้บริการวัคซีนและใบรับรองวัคซีน , วินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากการเดินทาง , ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934767-8
More info view site
ให้บริการตรวจโรคทางเดินหายใจ สำหรับผู้ที่มีอาการไข้หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ โดยใช้ระบบคัดกรองโรคติดเชื้ออย่างละเอียดและการส่งต่อเพื่อเข้ารับการตรวจเพิ่มเติม กรณีต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 065-4720757 , Call center 053-936900-1
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาปัญหาทางด้านผิวหน้า ผิวพรรณ และความงาม เช่น การรักษาสิว ฝ้า กระผิวหนังอักเสบ สะเก็ดเงิน ลมพิษ ฯลฯ รวมทั้งการดูแลแก้ไขความบกพร่องของใบหน้า รักษาริ้วรอยเสริมและปรับแต่งผิวหน้าและผิวพรรณ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934733 , Call center 053-936900-1
More info view site
ให้บริการวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการปวดที่แท้จริงและให้การดูแลรักษาด้วยการทำหัตถการบำบัดความปวด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับปวด


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936830 , Call center 053-936900-1
More info view site
บริการให้คำแนะนำ ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรม เช่น ระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด ระบบปัสสาวะ ระบบศีรษะ คอ และเต้านม กุมารศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ตกแต่ง


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936952 / 053-936826 , Call center 053-936900-1
More info view site
การพบแพทย์ตามนัดในคลินิกสุขภาพเด็กดีเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกรักเจริญเติบโตสมวัย พัฒนาการต่างๆก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม โดยมีการให้บริการที่หลากหลายตรงกับแต่ละช่วงวัย ได้แก่ ตรวจติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การรับวัคซีน การตรวจคัดกรองโรคและความผิดปกติทางพัฒนาการ การให้คำแนะนำในการเลี้ยงดู ฯลฯโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934767-8 , Call center 053-936900-1
More info view site
ให้บริการด้านการวินิจฉัยการรักษาทางสูติ-นรีเวชกรรม และการผ่าตัดเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีอย่างครบวงจร แบบองค์รวม โดยสูตินรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ และพยาบาลวิชาชีพคอยให้คำปรึกษา ใช้กระบวนการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ คลอบคลุมการดูแล รักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้คุณผู้หญิงที่มารับบริการปลอดภัยได้รับบริการที่เหมาะสม รวดเร็ว โดยให้บริการสุภาพสตรีทุกช่วงวัย


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936830, Call center 053-936900-1
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการและโรคที่เกี่ยวข้องกับ หู คอ และจมูก เช่น โรคประสาทหูเสื่อม นอนกรน ไซนัสอักเสบ น้ำในหูไม่เท่ากัน ทอนซิลอักเสบ ฯลฯ โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูก


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936952 / 053-936826 , Call center 053-936900-1
More info view site
ให้การบริการด้านอาชีวอนามัย Occupational Health service เช่น การประเมินความเสี่ยงสุขภาพในการทำงาน การออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงในการทำงาน ให้คำปรึกษา อบรม อาชีวอนามัย และสุขภาพทั่วไปในสถานประกอบการ ให้คำปรึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพและวัคซีนในสถานประกอบการ

ให้บริการคลินิกอาชีวเวชกรรม Occupational medicine clinic การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความพร้อมในการทำงาน การตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงสุขภาพ ให้คำปรึกษาวัคซีน การประเมินสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงานหลังเจ็บป่วย


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934767-8, Call center 053-936900-1
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางด้านอายุรกรรมทั่วไป รวมทั้งการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936909-10 , Call center 053-936900-1
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำแนะนำและรักษาผู้ที่มีความผิดปกติของกระดูกกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและสมอง อาการปวดต่างๆ อาการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ โรคจากการทำงาน (ออฟฟิศซินโดรม) โดยการทำหัตถการต่างๆ การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือเครื่องมือ เช่น การฝังเข็ม รวมทั้งการแนะนำการออกกำลังกายร่วมกับนักกายภาพบำบัด


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936961 , Call center 053-936900-1
More info view site
ให้บริการและให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีภาวะโรค อ้วน พร้อมดูแลภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนและโรคแทรกซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น นักกำหนดอาหาร รวมทั้งได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วมาให้บริการ เช่น การประเมินและวิเคราะห์ Body composition โดยเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936700 , Call center 053-936900-1
More info view site
ให้บริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ตลอด 24 ชั่วโมง


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936900-1
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติและโรคทางด้านระบบทางเดินหายใจและโรคปอด เช่น โรคหลอดลมอักเสบมะเร็งปอด หอบหืดถุงลมโป่งพองปอดอักเสบหรือปอดบวมวัณโรคปอดโรคระบบการหายใจล้มเหลวโรคเยื่อหุ้มปอดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการหายใจและโรคปอด


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936909-10 , Call center 053-936900-1
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคทางสมองและระบบประสาท โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง (Storke) เส้นประสาทสมองอักเสบ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ไมเกรน ลมชัก โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ อัมพฤกษ์อัมพาต ฯลฯ รวมทั้งมีศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ ที่จะสามารถรองรับการตรวจวินิจฉัยด้วย MRI และ CT scan ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936909-10 , Call center 053-936900-1
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการผ่าตัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา เช่น ศัลยศาสตร์หลอดเลือด ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ผ่าตัดผ่านกล้อง ผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ฯลฯ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936900-1
More info view site
ให้บริการทางด้านวัคซีนต่างๆ ทั้งวัคซีนสำหรับเด็กและวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ เช่น วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ , วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี , วัคซีนป้องกันโรคสุกใส , วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก , วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ , วัคซีนพิษสุนัขบ้า ฯลฯ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936700 , Call center 053-936900-1
More info view site
ให้คำปรึกษาและรักษาโรคทางเดินอาหาร รวมทั้งความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับเช่น โรคกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน ลำไส้แปรปรวน มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ ตับแข็ง ไขมันพอกตับ ไวรัสตับอักเสบบี รวมทั้งตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscopy) , การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) , ตรวจดูสภาพการเกิดพังผืดในเนื้อตับด้วยเครื่องไฟโบรสแกน (Fibro Scan) ฯลฯ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบทางเดินอาหารและตับร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เช่น วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934766 , Call center 053-936900-1
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ลิ้นหัวใจรั่ว หัวใจตีบ หัวใจเต้นผิดปกติโดยการตรวจแบบ Non-invasive cardiacเช่น ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) การตรวจสมรรถภาพหัวใจ EST (Exercise Stress Test) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934759-60 Call center: 053-936900-1
More info view site
ให้บริการรักษาและดูแลอาการผู้ป่วยให้พ้นจากภาวะวิกฤตที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เพื่อให้มีอาการดีขึ้นและสามารถย้ายไปพักฟื้นรักษาตัวในหอผู้ป่วยเฉพาะทางต่างๆ ได้โดยห้องพักผู้ป่วยแยกเป็นสัดส่วน ด้วยระบบระบายอากาศแบบ Positive Pressure (Clean Room การไหลเวียนอากาศแบบ Non-Laminar Air Flow) ซึ่งช่วยลดอัตราการติดเชื้อในผู้ป่วย


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936900-1
More info view site
ห้องคลอด
ให้บริการคลอดคุณภาพโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวช พร้อมพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
เปิดให้บริการที่ : ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936903-4 , Call center 053-936900-1
More info view site
ห้องทารกแรกเกิด
ดูแลและรับทารกแรกเกิดทุกรายโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบริการให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เปิดให้บริการที่ : ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936902 / 053-936827 , Call center 053-936900-1
More info view site
แผนกบริการรังสี
ให้บริการถ่ายภาพรังสี (X-Ray) โดยเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลแบบสมบูรณ์ (Full Digital Radiography)
เปิดให้บริการที่ : ชั้น 2 อาคารศรีพัฒน์ฯ และ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936900-1
More info view site
 
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2539 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2539 ในนาม ศูนย์บริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2540 เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2540 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2551 เป็นต้นมา ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการวินิจฉัยโรค รวมทั้งบริการอันอบอุ่นประทับใจ ที่มุ่งเน้นคุณภาพของการบริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ บริการ
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com