× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ให้บริการตรวจ วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนัง และปัญหาผิวพรรณ โดยใช้เครื่องมือพิเศษที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง โทรศัพท์: 095-207-2833, 095-207-2865

 เวลาทำการ
ในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ -ผู้รับบริการยื่นใบนัดได้ ต้้งแต่เวลา 08.00 -11.30 น.
– แพทย์ตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.
 
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ จันทร์,อังคาร, พฤหัส,ศุกร์ เวลา 16.30 -20.00 น.
 
เสาร์เช้า เวลา 08.30-12.00 น. เสาร์บ่าย เวลา 13.00 -16.00 น.
 
สถานที่ตั้ง
สถาบันโรคผิวหนัง ช้้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 
นัดหมายและติดต่อ
การโทรเลื่อนนัดที่ศูนย์เลเซอร์: โทรล่วงหน้าก่อนวนนัด 3 วัน
 
วันเวลารับเลื่อนนัด : วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 14.00 – 15.30 น.

โทรศัพท์: 095-207-2833, 095-207-2865
ข้อมูล/ภาพจาก สถาบันโรคผิวหนัง

สถาบันโรคผิวหนัง

420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง