ศูนย์แพทย์และทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ศูนย์แพทย์และทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ศูนย์ ราชการ อาคาร บี ชั้น 1 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Website | Google map

*ข้อมูลจากศูนย์แพทย์และทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

VAR_SPECIAL_CLINIC_TH

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์แพทย์และทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
   ศูนย์แพทย์และทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป และทันตกรรม จำนวน 2 ยูนิต โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการ
 
          ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง ให้บริการด้านจัดฟัน และ X-ray ทั้งภายใน และภายนอกช่องปากด้วยระบบ Digital รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมเพื่อความงาม ผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า ทันตกรรมรากฟันเทียม และฟันปลอมทุกชนิด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย


ศูนย์ทันตกรรม (BDEX) โรงพยาบาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ให้บริการดังนี้
  • การปรึกษาและตรวจเอกซเรย์
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • การอุดฟัน
  • การรักษาโรคเหงือก
  • ศัลยกรรมช่องปาก
  • การรักษาคลองรากฟัน
  • ทันตกรรมจัดฟัน
  • ทันตกรรมรากเทียม
  • การใส่ฟัน
  • การฟอกสีฟัน
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.
โทร. 02-1427451, 02-1438391
 
  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกที่เป็นองค์การมหาชน ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการตามมาตรา 6 คือ
          1) ให้บริการด้านการรักษาพยายบาลทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพามมาตรฐานทางการแพทย์
          2) ดำเนินการด้านเวชศาสตร์การป้องกัน ส่งเสริม และสนับสนุนการสาธารณสุข โดยคำนึงถึงนโยาบายของรัฐในเรื่องดังกล่าวด้วย
          3) ดำเนินกิจการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุมชน โดยการดำเนินการต้องไม่เป็นการดำเนินการที่มุ่งแสวงหากำไรเป็นหลัก
 
          ปัจจุบัน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 198 หมู่ 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ภายใต้การบริการที่รวดเร็ว อบอุ่น และมั่นใจได้ในประสิทธิภาพของบุคลากรที่พร้อมให้บริการด้วยไมตรีจิต ทั้งยังมีการพัฒนาสถานที่ อาทิ สร้าง "ตึกเฉลิมพระเกียรติ" สูง 4 ชั้น "ตึกสมเด็จย่า 90 พรรษา" และ "ตึกสมเด็จย่า 2 (ตึกใหม่)" ซึ่งทั้งสองเป็นตึกสูง 5 ชั้น เป็นต้น ภายในอาคารได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ครบครันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สะอาด และสะดวกสบาย เป็นการให้บริการลักษณะใกล้บ้านใกล้ใจแก่ชุมชน โดยจัดตั้งสาขาการให้บริการ และศูนย์สุขภาพชุมชนในชุมชนต่าง ๆ (Primary Care Unit) อีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 2 ศูนย์แพทย์ชุมชนราษฎร์บำรุง และศูนย์สุขภาพชุมชนหลักสาม ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-419555
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com