× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

มะเร็งเป็นโรคสำคัญและมีอัตราตายสูงเป็นหนึ่งในสามของอัตราตายของประชาชนคนไทย โรคมะเร็งเกิดในทุก อวัยวะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้เห็นความสำคัญของโรคนี้ และเนื่องจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรักษาโรคมะเร็งเป็นจำนวนมากทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยต่อการรักษา โรคมะเร็งจึงดำเนินจัดตั้งศูนย์โรคมะเร็งในรูปแบบกรรรมการโรคมะเร็ง โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง กับการรักษาโรคมะเร็งร่วมพิจารณาการดำเนินงานเกี่ยวกับมะเร็งใน หน่วยทะเบียนมะเร็งของโรงพยาบาล สงขลานครินทร์มีข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งต่างๆที่ดีและน่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย

article image1 - HealthServ
 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ถนน กาญจนวนิช ซอย 15 ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ติดต่อแผนกฉุกเฉิน (ER) โทร.074-451-700
- ติดต่อโรงพยาบาล(โอเปอเรเตอร์) โทร.074-285-000,
074-455-000
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง