News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร HealthServ.net
ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร HealthServ.net

คลินิกศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทรติดต่อ 055-965493 055-965490
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

สำนักงานศูนย์โรคหัวใจ
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิณุโลก 65000
เบอร์โทรติดต่อ 055-965196
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น . - 16.00 น.

  
การให้บริการคลินิกศูนย์โรคหัวใจ
คลินิกโรคหัวใจ ชั้น 2 อาคารสิรินธร
 
 
รายชื่อแพทย์

ผศ.นพ.สิรภพ  ทัพมงคล
ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
 
ผศ.นพ.พงษ์พันธุ์  จิตต์ธรรม
อายุรแพทย์หัวใจ
 
นพ.นิสิต พูลธนะนันท์
ศัลแพทย์หัวใจและทรวงอก
 
พญ.ณัฐกรณ์ ทรงสิริสุข
อายุรแแพทย์หัวใจ
 
นพ.โชติช่วย ทินกร ณ อยุธยา
อายุรแพทย์หัวใจ
 
นพ.คันธชาติ  ทัศกร
ศัลแพทย์หัวใจและทรวงอก
 
รศ.นพ.จรัญ  สายะสถิตย์
ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก

ศูนย์โรคหัวใจ เป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศและบริการของโรงพยาบาลมหาลัยนเรศวร ที่มีทั้งหมด ดังนี้
  • ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา
  • ศูนย์มะเร็ง
  • ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา
  • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
  • ศูนย์โรคหัวใจ
  • สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า
  • ศูนย์โรคไต

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ เมือง พิษณุโลก 65000


ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวสารโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง