× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์ CVC บางซื่อ เปิด Walk in ฉีดทุกเข็มทุกช่วงอายุ ตั้งแต่ 18 เม.ย. 65 เป็นต้นไป

ศูนย์ CVC บางซื่อ เปิด Walk in ฉีดทุกเข็มทุกช่วงอายุ ตั้งแต่ 18 เม.ย. 65 เป็นต้นไป - HealthServ

หลังสงกรานต์ 65 ผ่านไป ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้ว เปิด walk in ให้บริการวัคซีนทุกเข็ม - เข็มที่ 1,2,3,4 พร้อมบริการประชาชนทุกเพศวัย ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

GreenShopCafe.com
Sponsor
article image1 - HealthServ
 
เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นในการเข้ารับบริการ  ศูนย์ฯ ได้จำแนกข้อมูลโดยยึดเอาลำดับเข็ม เป็นหลัก (เข็มที่ 1,2,3,4) และในแต่ละเข็มจะแบ่งเป็นแต่ละกลุ่มอายุ ดังนี้
 
 
 

1. วัคซีนเข็มที่ 1

 
1.1 กลุ่มอายุ 5-11 ปี 
ติดต่อประตู 3 ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.
จุดสังเกต เป็นกลุ่ม เก้าอี้สีแดง 
ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม (PZ-PZ) ให้บริการฉีดเข้ากล้ามเต็มโดสเท่านั้น
ฉีดตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง
 
1.2 กลุ่มอายุ 12-18 ปี
ติดต่อประตู 2 ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.
จุดสังเกต เป็นกลุ่ม เก้าอี้สีแดง
ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง (ไฟเซอร์-ไฟเซอร์) มาพร้อมผู้ปกครอง
 
1.3 สำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป
ติดต่อประตู 2 เท่านั้น ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น. 
เข็มที่ 1 ชนิดวัคซีน AstraZeneca
เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน pfizer
หรือเข็มที่ 1,2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์- ไฟเซอร์
 
* สำหรับเข็มที่ 1 ทุกชนิดวัคซีน ทุกช่วงอายุให้บริการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เต็มโดส เท่านั้น
 
 
article image2 - HealthServ
 
 

2. วัคซีนเข็มที่ 2 


ประชาชนสามารถ walk in เข้ารับการฉีดเข็ม 2 ได้ ไม่ต้องจองล่วงหน้า ไม่ว่าท่านจะฉีดเข็มที่ 1 มาจากที่ใดก็ตาม
 
จุดสังเกต เป็นกลุ่ม เก้าอี้สีแดง แนะนำมารับบริการเวลาบ่ายสองเป็นต้นไป จะได้รับความสะดวก
* สำหรับเข็มที่ 2 ทุกชนิดวัคซีน ทุกช่วงอายุให้บริการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เต็มโดส เท่านั้น
 
2.1 อายุ 5-11 ปี ติดต่อประตู 3 ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น. ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) 
2.2 อายุ 12-18 ปี ติดต่อประตู 2 ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น. ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเท่านั้น 
2.3 อายุ 18 ปี ขึ้นไป ติดต่อประตู 2 เท่านั้น ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.  เลือกชนิดวัคซีนได้คือ ไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าเซเนก้า ระยะห่างตามระยะนัดของแต่ละวัคซีนในเข็มที่ 1 ในแต่ละสูตร
 
 
 
 
 

3. วัคซีนเข็มที่ 3


ประชาชนสามารถ walk in เข้ารับการฉีดเข็ม 3 ได้ ไม่ต้องจองล่วงหน้า ไม่ว่าท่านจะฉีดเข็มที่ 2 มาจากที่ใดก็ตาม หากครบตามกำหนดเวลาของแต่ละสูตร เข้าฉีดได้เลย 
*กรณีเลยวันนัดเดิมไปแล้ว ก็สามารถ walk in เข้าฉีดได้ทันทีเช่นกัน 
ติดต่อประตู 2 ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.
 
 
การรับวัคซีนเข็มที่ 3 มีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณา คือระยะห่างจากการได้รับเข็มที่ 2 และสูตรต่างๆ ดังนี้
- กลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน
- กลุ่มเด็กอายุ 12-18 ปี รับไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน
 
 
3.1 ชนิดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  (Sinovac/Sinopharm) ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm - Sinovac/Sinopharm)
โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน
 
3.2 เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในสูตร AA (AstraZeneca - AstraZeneca) 
และสูตร SA (Sinovac/Sinopharm - AstraZeneca)
 
3.3 เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร SP (Sinovac/Sinopharm - Pfizer)
 
3.4 เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)  ในสูตร SM (Sinovac/Sinopharm - Moderna)
โดยสูตร AA, SA, SP, SM ต้องรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน
 
3.5 เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)  ในสูตร PP (Pfizer - Pfizer) และสูตร AP (AstraZeneca - Pfizer)
กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)
ในสูตร MM (Moderna-Moderna) และสูตร AM (AstraZeneca-Moderna)
 
 
 
การช่วยแจ้งเตือน ฉีดเข็ม 3 คนเดิมบางซื่อ 
 
ผู้ที่เคยฉีดที่บางซื่อแล้ว 
• ทางศูนย์จะทำการนัดให้ผู้ที่เคยฉีดเข็มที่ 2 และส่ง SMS แจ้งเตือน
• กรณีท่านใด ที่รับเข็มที่ 2 แล้ว และทราบว่า ถึงกำหนดเวลาของแต่ละสูตร แล้ว หรือพบว่าเลยวันนัดมาแล้วก็ตาม สามารถ walk in เข้าไปฉีดได้ทันที (ไม่ว่าจะฉีดศูนย์ฉีดใดก็ตามทั่วประเทศ สามารถเข้ารับบริการได้)
• กรณีผู้ที่ไม่ได้รับ SMS สามารถตรวจสอบวันนัดเข็มที่ 3 ผ่าน แอพพลิเคชั่น "Vaccine บางซื่อ" ซึ่งโหลดได้ที่ 
 
 
 
 
 

4. วัคซีนเข็มที่ 4


ประชาชนสามารถ walk in เข้ารับการฉีดเข็ม 4 ได้ ไม่ต้องจองล่วงหน้า ไม่ว่าท่านจะฉีดเข็มที่ 3 มาจากที่ใดก็ตาม หากครบตามกำหนดเวลาของแต่ละสูตร เข้าฉีดได้เลย 
*กรณีเลยวันนัดเดิมไปแล้ว ก็สามารถ walk in เข้าฉีดได้ทันทีเช่นกัน 
ติดต่อประตู 2 ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.
 
การรับเข็ม 4 จะต้องเป็น
•  ผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 เป็นชนิดวัคซีนเชื้อตาย  (ซิโนแวค / ซิโนฟาร์ม) 
• และได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3  ชนิดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า หรือ ไฟเซอร์  หรือโมเดอร์น่า (สูตร SSA , SSP, SSM) จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  ที่ผ่านมา 
และยังไม่ได้รับเข็มที่ 4 จากที่ใด
• เข็มที่3 ในสูตร AAP,AAM โดยรับแอสตร้ามาแล้ว 2 เข็ม รับเข็ม 3 เป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา มาแล้ว 120 วัน หรือพบว่าเลยวันนัดมาแล้ว (เคยฉีดจากทุกศูนย์ฉีดที่ไหนก็ตามทั่วประเทศ)
 
 
การช่วยแจ้งเตือน ฉีดเข็ม 4 คนเดิมบางซื่อ 
 
ผู้ที่เคยฉีดที่บางซื่อแล้ว 
• ทางศูนย์จะทำการนัดให้ผู้ที่เคยฉีดเข็มที่ 3 และส่ง SMS แจ้งเตือน
• กรณีท่านใด ที่รับเข็มที่ 3 แล้ว และทราบว่า ถึงกำหนดเวลาของแต่ละสูตร แล้ว หรือพบว่าเลยวันนัดมาแล้วก็ตาม สามารถ walk in เข้าไปฉีดได้ทันที (ไม่ว่าจะฉีดศูนย์ฉีดใดก็ตามทั่วประเทศ สามารถเข้ารับบริการได้)
• กรณีผู้ที่ไม่ได้รับ SMS สามารถตรวจสอบวันนัดเข็มที่ 4 ผ่าน แอพพลิเคชั่น "Vaccine บางซื่อ" ซึ่งโหลดได้ที่ 
 
 
 
article image3 - HealthServ
 

รูปแบบการฉีด

 
พร้อมให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น(3,4)
 
3 รูปแบบดังนี้
1. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) ขนาดยาปกติ 30 mcg/dose
เป็นรูปแบบปกติ ที่ให้บริการหลักของศูนย์ฯบางซื่อ

2. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM)  ครึ่งโดส ขนาดยา 15 mcg/dose

3. การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (Intradermal : ID) ขนาดยา 10 mcg/dose
หากท่านต้องการรับบริการในข้อ 2-3 โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ #ตรงจุดคัดกรอง เพื่อเข้าไปฉีดที่จุดเฉพาะ  ที่โซนประตู 2
ทั้งนี้การรับวัคซีนอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน
 
 
 

ตามนัด หลังนัด


 
1. ท่านที่มาตรงตามวันนัด
เพื่อความรวดเร็ว โปรดแสดง 
แอพพลิเคชั่น Vaccineบางซื่อ / คิวอาร์โค้ดจากเครือข่ายโทรศัพท์ / ใบนัด
สามารถรับใบคัดกรองในจุดที่ 1 แล้ว #ไปจุดฉีดยาได้เลย
 
2. ผู้ที่มาหลังวันนัด / เลยวันนัดไปแล้ว / ใบนัดหาย
เข้าประตูตามชนิดยาที่ต้องการ
รับใบคัดกรองจุดที่ 1 >> ไปจุดลงทะเบียนจุดที่2 >> ไปจุดฉีดยาจุดที่ 3
#มาหลังวันนัดได้โดยไม่ต้องแจ้งเลื่อนนัด 
***ไม่มีบริการเลื่อนนัดเข้าก่อนวันนัด  ***
แต่สามารถรับวัคซีน หลังจากเลยวันนัดไปแล้วได้
 
 
 

เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน


 
+++++ รับเอกสารใบรับรองการฉีดเมื่อครบ 2 เข็ม
ที่ไลน์ / แอพพลิเคชั่น หมอพร้อม https://line.me/R/ti/p/%40475ptmfj
ประวัติการรับวัคซีนจะปรากฏในแอพ หมอพร้อม
หลังจากวันที่ฉีดไปแล้ว 1 วัน
หากไม่พบประวัติการรับวัคซีนในแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม
หรือแอพพลิเคชั่น Vaccine บางซื่อ
หรือต้องการ #แก้ไขข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ
โปรด ส่งข้อมูลผ่านลิงก์ https://forms.gle/j1nMWFuYGNu17Lms5
หรือติดต่อ Line @SKINTHAILAND https://lin.ee/Bf8h32D
กรณีขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (ต่างชาติ/ต่างด้าว) 
ให้ดำเนินการดังนี้
1. กรอกรายละเอียดใน https://forms.gle/GKfjT2BNhHcP8TFh8 เพื่อขอรับเลข 13 หลัก (กระทรวงสาธารณสุข หรือ CID) ที่ใช้ในประเทศไทย
2. นำเลข 13 หลักไปสมัคร หมอพร้อม 
โดยสมัครผ่าน Application “หมอพร้อม” เท่านั้น 
ไม่สามารถสมัครผ่านไลน์หมอพร้อม
3. ใบรับรองการฉีดวัคซีนจะอยู่ใน #หมอพร้อม ของท่าน 
หากต้องการข้อมูลการรับวัคซีนในหมอพร้อม
หรือต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวอย่างเร่งด่วน
ติดต่อ ศูนย์ฯ ประตู 2 จุดแก้ไขข้อมูล เวลา 13.00-16.00 น.


 

ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19

** ท่านที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 โปรดรักษาตัวให้หายก่อนรับวัคซีน
หลังจากหายแล้ว อย่างน้อย 30 วัน
จะสามารถรับวัคซีนได้
** ท่านที่อยู่ระหว่างกักตัว แม้จะได้รับ sms หรือตรงวันนัดฉีด

ยังไม่ต้องมารับวัคซีน
 
โปรดกักตัวจนครบเวลาและตรวจพบว่าไม่ติดเชื้อโควิด 19 
จึงจะรับวัคซีนได้ โดยนำ qr code / ใบนัดเดิมมารับบริการ
กรณีมีโรคประจำตัว
รับประทานยารักษาโรคประจำตัวสม่ำเสมอ
 
ไม่ต้องหยุดยาก่อนมารับวัคซีน
-แนะนำให้นำประวัติโรคประจำตัวที่กำลังรักษาอยู่มาด้วย(ถ้ามี)
-แนะนำให้นำยาที่ทานประจำพร้อมซองยาที่มีชื่อชัดเจนมาด้วย
-แนะนำผลการตรวจเลือด/ตรวจสุขภาพล่าสุด (INR, Platelet count ฯลฯ) มาด้วย
- กรณีแพ้ยา >> แนะนำให้นำบัตรแพ้ยาที่สถานพยาบาลออกให้มาด้วย
- กรณีเป็นโรคที่อาการไม่คงที่ >> แนะนำให้ขอใบรับรองแพทย์จากแพทย์ที่รักษาโรคประจำตัวมาด้วย

พกบัตรประชาชน
มีรถเข็นให้บริการที่ประตู 2 และ 3
แจ้งน้องๆจิตอาสาตรงทางเข้า
พกปากกาส่วนตัวจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดการสัมผัส
 
วัคซีนและค่าบริการฉีด #ฟรี  #ไม่มีค่าใช้จ่าย

*ภาพจากศูนย์วัคซีนบางซื่อ 
article image4 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)