News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
อภ.แจกหน้ากากอนามัย สนามบิน ขนส่ง ทางหลวง ช่วงเดินทางสงกรานต์ HealthServ.net
อภ.แจกหน้ากากอนามัย สนามบิน ขนส่ง ทางหลวง ช่วงเดินทางสงกรานต์ HealthServ.net

องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 
 
ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่าองค์การเภสัชกรรม สนับสนุน ชุดเวชภัณฑ์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) และกองบังคับการตำรวจทางหลวง หน่วยงานละ 4,200 ชุด รวมมูลค่า 9 แสนบาท เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนได้ใช้ป้องกันตนเองในช่วงสงกรานต์ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมแจกชุดป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินโดยสารที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางโดยรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด ที่สถานีขนส่งหมอชิต เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการแพร่เชื้ออีกทางหนึ่ง
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การวิจัยและการผลิตยา การจัดหายาและวัคซีน ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ

นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมยังได้วิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยทางคลินิกและยังให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน สถานพยาบาล หน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ร่วมกันป้องกันโรคโควิด-19 โดยการไม่ประมาท การ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ล้างมือบ่อยๆ รวมถึงรักษาระยะห่าง และเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์โดยเฉพาะเข็มกระตุ้นเพื่อลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิต สุดท้ายนี้องค์การเภสัชกรรม ขอส่งมอบความปรารถนาดี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ผ่านพ้นสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง