× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถานที่กักกันตัว 2 แบบ ประเภทโรงแรม AQ และ ประเภทโรงพยาบาล AHQ

สถานที่กักกันตัว 2 แบบ ประเภทโรงแรม AQ และ ประเภทโรงพยาบาล AHQ HealthServ.net
สถานที่กักกันตัว 2 แบบ ประเภทโรงแรม AQ และ ประเภทโรงพยาบาล AHQ HealthServ.net

AQ - Alternative Quarantine และ AHQ - Alternative Hospital Quarantine

จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในประเทศไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สถานที่กักกันโรคโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งในมาตรการที่สำคัญและจำเป็นที่สุด ในการควบคุมโรค และการรองรับผู้ป่วย พร้อมๆกับการสนับสนุนการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไปพร้อมกัน รัฐบาลได้เปิดให้กับภาคเอกชน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม และกลุ่มสถานพยาบาล ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินการ ด้านสถานกักตัวนี้ ในขอบเขตที่แตกต่างกัน โดยมีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ ให้การดูแล กำกับควบคุมมาตรฐาน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด

สถานที่กักกันตัว 2 ประเภท 
 

AQ - Alternative Quarantine*

สถานที่กักกันผู้เดินทาง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่เข้าร่วมโครงการ

* แรกเริ่มเรียกว่า Alternative State Quarantine - ASQ หมายถึงสถานกักตัวแห่งชาติ หรือ ที่รัฐบาลกำหนด แต่ปัจจุบันเหลือเรียกเพียง Alternative Quarantine (AQ) 
 
เริ่มประกาศโรงแรมที่ให้บริการ AQ ชุดแรก ตั้งแต่ 25 เม.ย. 63 คือ โรงแรม Movenpick wellness BDMS Resort Hotel มีจำนวน 280 ห้อง รองรับผู้เข้าพักกักตัว 

จากนั้น ได้ทยอยโรงแรมที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้เปิดบริการกักตัวได้ อีกเป็นจำนวนมาก โดยสำรวจ ณ 1 ตุลาคม 2564 มีโรงแรมที่ให้บริการทั้งหมด 235 แห่ง  แบ่งเป็นในกรุงเทพ 145 แห่ง และ 90 แห่งใน 12 จังหวัด 

รายชื่อ โรงแรมที่ให้บริการ AQ ทั้งหมด 

AHQ - Alternative Hospital Quarantine 

สถานที่กักกันตัวผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมผู้ติดตาม ที่เดินทางเข้ามา รับบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล โดยต้องไม่ใช่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ใช้โรงพยาบาลภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ

รายชื่อ โรงพยาบาลให้บริการ AHQ ทั้งหมด 

สำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามารับบริการรักษาพยาบาลใน AHQ  ต้องเป็นประเทศใน "รายชื่อประเทศที่อนุญาต" ได้เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ โดยกรม สบส.
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง