สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

สถาบันทันตกรรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

*ข้อมูลจากสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

 
สถาบันทันตกรรม เปิดให้บริการทันตกรรมแบบองค์รวมแก่ประชาชนทั่วไป ครอบคลุมในหลากหลายสาขา ได้แก่
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
  - ครอบฟัน
  - เดือยฟัน
  - ฟันปลอมถอดได้ฐานอคริลิก
  - ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ
 • วิทยาเอ็นโดดอนต์
  - การรักษาคลองรากฟัน
 • ทันตกรรมหัตถการ
  - อุดฟันด้วยวัสดอะมัลกัม
  - อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
  - ฟอกสีฟัน
  - ครอบฟันบางส่วน
  - อุดปิดช่องระหว่างฟัน
 • ศัลยศาสตร์ช่องปาก และ แม็กซิลโลเฟเชียล
  - ถอนฟัน
  - ผ่าตัดฟันคุด
  - ผ่าตัดกระดุกขากรรไกรและใบหน้า
 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ปริทันตวิทยา
  - ขูดหินน้ำลาย
  - ศัลย์ปริทันต์
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  - ใส่ครอบฟันเหล็กไร้สนิม
  - ใส่เครื่องมือกันที่ (Space Maintainer) แบบถอดได้
  - ใส่เครื่องมือกันที่ (Space Maintainer) แบบติดแน่น
  - การรักษาคลองรากฟัน
  - อุดฟันด้วยวัสดอะมัลกัม
  - อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
  - ถอนฟัน
  - ขูดหินน้ำลาย
 • ทันตกรรมป้องกัน
  - เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก
  - เคลือบหลุมร่องฟัน (Pit and Fissure Sealant)
  - Preventive Resin Restoration (PRR)
 • เวศศาสตร์ช่องปาก
 • ทันตกรรมบดเคี้ยว
 • ทันตกรรมรากเทียม
คลินิกบริการ
การให้บริการเวลาราชการ
 • วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 8.30 – 16.30 น.
 • วันศุกร์      เวลา 8.30 – 12.00 น.
 • รอบเช้า  เวลา 08.00 - 11.00 น.   ยื่นบัตร หรือทำบัตรใหม่ก่อนเข้าไปนั่งรอตรวจ
 • รอบบ่ายเวลา 12.30 - 15.00 น.   ยื่นบัตร หรือทำบัตรใหม่ก่อนเข้าไปนั่งรอตรวจ
 • จองคิว โทร. 02-1505787 ต่อ 11203, 11204
  รอบเช้าประมาณ 21 คิว
  รอบบ่ายประมาณ 14 คิว
 • หมายเหตุ 
  กรุณามาก่อนนัดหมาย 30 นาที
  จำนวนคิวขึ้นอยู่กับจำนวนทันตแพทย์ประจำวัน
นอกเวลาราชการ   
 • วันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 16.30 – 20.00 น.
 • วันเสาร์ – วันอาทิตย์      เวลา 8.30 – 16.30 น
 • จองคิว       เวลา 8.30 – 16.30 น. .
 • เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
 • 02-150-5787 ต่อ 11211,11212 นอกเวลาราชการ
 
หลักฐานที่ใช้
 • บัตรประชาชนตัวจริง

เครือข่ายสถาบันสมทบของสถาบันทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์

หน่วยงานทันตกรรม

สมาคมและชมรมวิชาชีพทางทันตกรรม

Link ทันตกรรมต่างประเทศ

 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com