× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถาบันมะเร็ง เปิดคลินิกนวัตกรรมแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็ง เปิดคลินิกนวัตกรรมแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็ง - HealthServ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เปิดคลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็ง บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย และหอผู้ป่วยวิจัยด้านโรคมะเร็งแบบบูรณาการอย่างเป็นทางการ

article image1 - HealthServ
 
 
คลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็งและหอผู้ป่วยวิจัยด้านโรคมะเร็งแบบบูรณาการ จัดตั้งและเริ่มดำเนินการศึกษาวิจัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ณ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง ชั้น 4 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยแยกสถานที่ออกจากหน่วยงานบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถรองรับการวิจัยในรูปแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และสามารถรองรับการดำเนินงานวิจัยทางคลินิกด้านโรคมะเร็งในมนุษย์โดยเฉพาะ รวมทั้งสามารถสนับสนุนงานวิจัยทางคลินิกอย่างเป็นทางการได้อีกด้วย
 

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินงานการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center : CRC) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาด้านอื่นๆ ซึ่งผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีผลงานวิจัยที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ 2 เรื่อง ได้แก่

1) ความปลอดภัยและประสิทธิผลของการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์เกรดยาตัวแรกของประเทศไทยในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย และ

2) การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อไวรัส SAR-CoV-2 หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง และอยู่ระหว่างการดำเนินงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการคัดกรองพันธุกรรมเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่แบบมุ่งเป้า (Precision Medicine) ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
 
 
article image2 - HealthServ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันการดำเนินงานของคลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็งฯ ได้ให้บริการดูแลรักษาทางการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็งด้วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย และกำลังศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาในระยะที่ 1 แบบสุ่มปกปิดข้อมูลการรักษาสองด้านควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อประเมินความปลอดภัยของสารละลายพ่นจมูกที่มีไฮโปรเมลเลสเป็นองค์ประกอบหลักและแอนติบอดี้คอกเทลต้าน SAR-CoV-2 ที่เป็นอิมมูโนก๊อบบูลินจี-1 ของมนุษย์ในอาสาสมัครสุขภาพดี โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน คือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การเภสัชกรรม
 
การดำเนินงานของคลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็งและหอผู้ป่วยวิจัยด้านโรคมะเร็งแบบบูรณาการการวิจัยทางคลินิก ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันทางการแพทย์หลายสถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และองค์การเภสัชกรรม เพื่อให้เกิดงานวิจัยทางคลินิกด้านโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาการดูแลรักษาโรคมะเร็งให้ก้าวหน้าต่อไป และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้เปิดคลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็งและหอผู้ป่วยวิจัยด้านโรคมะเร็งแบบบูรณาการอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การเภสัชกรรม ร่วมเปิดงาน
 
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ข้อมูล/ภาพจาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)