สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ENG

268/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400

รถเมล์ที่วิ่งผ่าน 8, 44, 67, 92, 97 ,ปอ. 509, ปอ171 ,ปอ.157

*ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

การบริการ

ให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งที่แพทย์ไม่ ได้ให้การบำบัด รักษาใดๆ นอกจากให้การดูแลเพื่อควบคุมอาการ และฟื้นฟู
สภาพร่างกายและจิตใจที่บ้าน

• ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการดูแลตนเองที่บ้าน
• ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านตามแผนการรักษา
• ประสานงานกับหน่วยงานทางการแพทย์ใกล้บ้านเพื่อการดูและรักษากรณีฉุกเฉิน
• ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับอาการและอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
• จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยหนักช่วยตัวเองไม่ได้

การขอรับบริการ
1.
ผู้ป่วยที่ แพทย์พิจารณาส่งเข้าคลินิค เพื่อดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

2.
ติดต่อ ขอรับบริการโดยตรงที่หน่วย Home Care ชั้น 2 ตึกวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง
More info view site
ในเวลา 8.30-12.00 น. จันทร์-ศุกร์
นอกเวลา 8.30-12.00 น. วันเสาร์
More info view site

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกด้วย human papillomavirus (HPV) DNA
เป็นที่ยอมรับแล้วว่า การติดเชื้อ HPV มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก ความรู้ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะนำไปสู่การพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก

การตรวจสุขภาพประจำปีจำเป็นหรือไม่?
การตรวจสุขภาพประจำปี เรื่องดีหรือเรื่องร้าย เมื่อมีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน ทำให้เกิดความสงสัยกันว่าการตรวจสุขภาพประจำปี ที่มีการส่งเสริมกันมาตลอด โดยเฉพาะตามโรงพยาบาลมีการออกเป็น package ต่างๆ เพื่อให้ตรวจ ควรตรวจหรือไม่?

10 คำถามเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมที่ผู้หญิงควรรู้
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์

การตรวจ มะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง แบบนิ้วสัมผัส Triple Touch
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
More info view site
คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ Premium Check Up Clinic

ONE STOP SERVICE เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.00-16.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ช่องทางด่วน สำหรับท่านที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ

ไม่ต้องรอคิวนาน
ส่งผลการตรวจผ่าน App NCI Easy
ตรวจ Mammogram และ Ultrasound ได้ในวันเดียวกันกับที่เข้ารับบริการ
ณ คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีทีมงานต้อนรับและอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะ (ฟรี WIFI , อาหารว่าง)
ค่าบริการ Premium clinic (เพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพปกติ)
**ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพส่วนหนึ่งสมทบทุนมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สมารถนำไปลดหย่อนภาษีได้**

ต้องการนัดตรวจสุขภาพ Premium Clinic
สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร.022026880
Line ID : @NCICheckup
Facebook : Premium Checkup NCI
ในวันจันทร์- ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 13.00 - 16.00 น. นะคะ
More info view site
รายละเอียดการบริการ 6 ขั้นตอน
1 .
2 .

บริการตรวจ สุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง และค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก
ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีอาการผิดปกติ ที่สงสัยว่าเป็นมะเร็ง โดยมีสัญญาณอันตราย ดังนี้

มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่าย อุจจาระเป็นสีดำ หรือปัสสาวะเป็นสีเลือด
กลืนอาหารลำบาก หรือมีอาการเสียด แน่นท้อง
มีอาการเสียงแหบ และไอเรื้อรัง
มีเลือดหรือตกขาวที่ผิดปกติ เช่น มีกลิ่นเหม็น
มีแผลเรื้อรังซึ่งรักษาแล้วไม่ ยอมหาย
มีการเปลี่ยนแปลงของหูด หรือ ไฝตามร่างกาย
มีก้อนที่เต้านมหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย
มีอาการหูอื้อโดยไม่ทราบสาเหตุ
อาการอื่นๆ ที่สงสัยหรือไม่แน่ใจ
3 . ให้ บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเพิ่มเติม เมื่อพบสิ่งผิดปกติจากการตรวจสุขภาพฯ อาทิ ส่องกล้องตรวจลำไส้ หรือ กระเพาะอาหาร, อัลตราซาวด์ ฯลฯ
4 . ติดตามเฝ้าระวังผู้มีผลการตรวจที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ การเกิดโรคมะเร็ง อาทิ ผู้เป็นไวรัสตับอักเสบบี, ผู้มีผลการตรวจเซลล์ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจกลายเป็นมะเร็งหรือพบ การติดชื้อ ฮิวแมนแพพพิลโลมา ไวรัส เป็นต้น
5 .
6 .
ให้บริการรักษา ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง
ให้บริการดูแลขณะและหลังรับการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมควร ได้แก่

คลินิกระงับปวด
โภชนคลินิก
บริการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
คลินิกออสโตมี (ทวารใหม่)และดูแลบาดแผล
งานพยาบาลให้คำปรึกษา
งานพยาบาลฟื้นฟูสภาพฯ
More info view site
การบริการ

ให้บริการผู้ป่วยที่ส่งตัวมาจากโรงพยาบาล ต่างๆ เพื่อการวินิจฉัยเพิ่มเติม หรือเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งในระบบส่งต่อ และนอกระบบ โดยมีหนังสือส่งตัวมาจากแพทย์ที่ส่ง

การขอรับบริการ
1.
ผู้ป่วย มะเร็งที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น ติดต่อขอรับบริการที่งานพยาบาลคัด กรองด่านหน้าชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร พร้อมเอกสารการส่งตัว (ใบ Refere)

2.
ผู้ ป่วยที่มีนัดโดยแพทย์คลินิกระบบส่ง ต่อ ยื่นใบนัดที่คลินิกได้ตามวัน เวลาที่กำหนด
More info view site
คลินิกศัลยกรรมและเต้านม
การบริการ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และตรวจติดตาม (Follow up) ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติที่เต้านม มีก้อน หรือมีความผิดปกติส่วนต่างๆของร่างกาย รวมทั้งตรวจติดตาม (Follow up) ผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการรักษาด้วยวิธีศัลยกรรม

การขอรับบริการ
1.
ผู้ ป่วยที่มีอาการผิดปกติและไม่มีนัดมา ก่อน ติดต่อขอรับบริการที่งานพยาบาลคัดกรองด่านหน้า ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร
2.
ผู้ ป่วยที่มีนัดโดยแพทย์คลินิกศัลยกรรม ยื่นใบนัดที่คลินิกได้ตามวัน เวลาที่กำหนด
More info view site
การบริการ

ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติของ ระบบทางเดินปัสสาวะ
ให้บริการตรวจติดตามผู้ป่วยที่ตรวจ สุขภาพและพบเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ
ให้บริการตรวจโดยวิธีกล้องส่องตรวจระบบ ทางเดินปัสสาวะ
ให้บริการผ่าตัดเล็กที่ใช้ยาชาเฉพาะที่
การขอรับบริการ
1.
ผู้ ป่วยที่มีอาการผิดปกติและไม่มีนัดมา ก่อน ติดต่อขอรับบริการที่งานพยาบาลคัดกรองด่านหน้า ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร
2.
ผู้ ป่วยที่มีนัดโดยแพทย์คลินิกศัลยกรรม ยื่นใบนัดที่คลินิกได้ตามวัน เวลาที่กำหนด
More info view site
การบริการ

1.ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยทั่วไปที่มี อาการผิดปกติใน หู คอ จมูก
2.ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยมะเร็งศรีษะ และลำคอ ที่มารับบริการโดยตรง และส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น
3.ให้บริการตรวจด้วยกล้องส่องตรวจในโพรงหลัง จมูก และกล่องเสียง

การขอรับบริการ
1.
ผู้ ป่วยใหม่ทุกราย ติดต่อขอรับบริการที่งานพยาบาลคัดกรองด่านหน้า ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร
2.
ผู้ ป่วยเก่าที่มีนัดแล้ว ยื่นใบนัดที่คลินิกได้ตามวัน เวลาที่กำหนด
More info view site
การบริการ

1. ให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคเฉพาะทางนรีเวช
2. รับ ผู้ป่วยส่งต่อจาก โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกระบบ
3. ตรวจติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางนรีเวช

การขอรับบริการ
1.
ผู้ ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางนรีเวช, ผู้ป่วยที่มีหนังสือส่งตัว (Refer) มาจากโรงพยาบาลอื่น และผู้ป่วยที่มาติดต่อไม่ตรงนัด ติดต่อขอรับบริการได้ที่งานพยาบาลคัดกรองด่านหน้า ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร
2.
ผู้ ป่วยที่มีนัดของคลินิกนรีเวช ยื่นใบนัดที่คลินิกได้ตามวัน เวลาที่กำหนด
More info view site
การบริการ

1. ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และตรวจติดตาม (Follow up) ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินอาหาร เช่น กระเพาะอาหาร,ตับ, ลำไส้ใหญ่
2. ให้บริการตรวจติดตาม และเฝ้าระวัง ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบบี
3. ให้บริการโดยส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหา

การขอรับ บริการ
1.
ผู้ป่วยที่ มีอาการผิดปกติทางระบบทาง เดินอาหาร โรคตับอัดเสบบี และไม่มีนัดล่วงหน้า ติดต่อ ขอรับบริการที่งานพยาบาลคัด กรองด่านหน้าชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร
2.
ผู้ ป่วยที่มีนัดโดยแพทย์ระบบ ทางเดินอาหาร ให้ยื่นใบนัดที่คลินิกได้ตามวัน เวลาที่กำหนด
More info view site
การบริการ

ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยวิธี เคมีบำบัด

การขอรับบริการ
1.
ผู้ป่วยที่ มีนัดโดยแพทย์คลินิกเคมีบำบัด ยื่นใบนัดที่คลินิกได้ตามวัน เวลาที่กำหนด


(ผู้ป่วยที่แพทย์ส่ง ปรึกษาแพทย์เคมีบำบัด ต้องมาขอวันนัดจากงานเคมีบำบัดก่อน)
More info view site
การบริการ

ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาทาง รังสี โดยการฉายรังสี ใส่แร่ ฝังแร่ วางแร่ ตั้งแต่เริ่มรับการรักษา
ขณะรับการรักษา รวมทั้งติดตามผู้ป่วยภายหลังรับการรักษา

การขอรับบริการ
1.
ผู้ป่วยที่ มีนัดโดยแพทย์รังสีรักษา ยื่นไปนัดที่คลินิกได้ ตามวัน และเวลาที่กำหนด

2.
ผู้ ป่วยที่ต้องการเลื่อนนัด ต้องติดต่อขอเลื่อนนัดด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์เลื่อนนัด ที่ห้องตรวจรังสีรักษาก่อนทุกครั้ง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3547028-35 ต่อ 2104
3.
ผู้ ป่วยเก่าที่มีการส่งตัว เพื่อพบแพทย์รังสีรักษา ต้องติดต่อขอนัดล่วงหน้าก่อน
4.
ผู้ ป่วยที่มีอาการผิดปกติก่อนวันนัด ต้องโทรศัพท์นัด ก่อนมาตรวจหมาย เหตุ โทรศัพท์นัดได้ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 15.00 น. ทุกวันเวลาราชการ

More info view site
การบริการ

ให้บริการ วินิจฉัยโรค แก่ผู้ป่วยที่มาตรวจร่างกาย หรือตรวจพิเศษระบบต่างๆ ของร่างกาย ด้วยวิธี
1. ถ่ายภาพทางรังสี
2. ตรวจอวัยวะภายในโดยใช้คลื่นเสียง (Ultrasound)
3. เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
4. ตรวจเต้านมด้วยเครื่อง ดิจิตอล แมมโมแกรม
5. เจาะตรวจชิ้นเนื้อผ่านเครื่องเอ็กซเรย์
6. รังสีร่วมรักษา

การขอรับบริการ
1.
นำใบสั่ง ตรวจ มาติดต่อขอรับบริการ หรือคิวนัดตรวจ ที่งานรังสีวินิจฉัย (A15) ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร

2.
ผู้ ป่วยที่มีนัดตรวจพิเศษ เช่น เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT), ตรวจระบบปัสสาวะ (IVP), ตรวจด้วยระบบแสงส่องตรวจ (Fluoroscopy), ตรวจเต้านม (Mammogram), อัลตราซาวด์ (Ultrasound) นำใบนัดตรวจมายื่นที่งานรังสีวินิจฉัย (A15) ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร ตามวัน เวลาที่กำหนด
More info view site
การบริการ

ให้บริการตรวจและวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยสาร กัมมันตรังสี เช่น การตรวจกระดูก (Bone Scan) การตรวจต่อมธัยรอยด์
การตรวจการทำงานของหัวใจ (Muga Scan) การตรวจเส้นเลือด (Hemang Scan) การตรวจความหนาแน่นของกระดูก
(Bone density) ฯลฯ

การขอรับบริการ
1.
ผู้ป่วยที่ แพทย์ส่งมาตรวจ ต้องยื่นใบสั่งตรวจเพื่อขอคิวนัดตรวจ ที่ งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น 2 ตึกดำรงนิราดูร

2.
ผู้ ป่วยที่มีนัดแล้วสามารถยื่นใบนัด ตรวจ ได้ที่ งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น 2 ตึกดำรงนิราดูร ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
More info view site
การบริการ

ให้การบริการผู้ป่วยที่มีความปวดจากโรค มะเร็ง

การขอรับบริการ
1.
ผู้ป่วยที่ มาขอรับการบริการ ต้องเป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อจากแพทย์ผู้ดูแลรักษาเดิม โดยติดต่อขอรับบริการที่งานคลินิก ระงับปวด ชั้น 2 ตึกวิเคราะห์และบำบัดโรคมะเร็ง

2.
กรณี ไม่ใช่ผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งฯ ต้องติดต่อที่งาน พยาบาลคัดกรองด่านหน้าชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูรก่อน
More info view site
การบริการ

ให้บริการผู้ป่วยที่มีทวารใหม่ (ผู้ป่วยผ่าตัดลำไส้ออกทางหน้าท้อง) ทั้งในและนอกสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ให้บริการพยาบาลผู้ที่มีแผลกดทับ แผลทะลุ และผู้มีความบกพร่องของระบบควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ
ให้ความรู้ คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลทวารเทียมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
แนะนำให้ความรู้ในการแก้ปัญหาแก่ผู้ป่วย และญาติเมื่อเกิดอาการแทรกซ้อน
ให้คำแนะนำและสาธิต การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่นการใช้ถุงทวารเทียม
ประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ทวารเทียม และแก้ไข
การขอรับบริการ
1.
แพทย์ผู้ รักษาส่งปรึกษาเพื่อการดูแลตาม ปัญหา ติดต่อที่ หน่วยพยาบาลออสโตมี และดูแลบาดแผล ชั้น 2 ตึกวิเคราะห์และบำบัดโรคมะเร็ง

2.
ขอ รับบริการปรึกษาโดยตรง ที่หน่วยพยาบาลออสโตมี และดูแลบาดแผล ชั้น 2 ตึกวิเคราะห์และบำบัดโรคมะเร็ง
3.
ขอรับบริการ ปรึกษาทางโทรศัพท์ ในเวลาราชการ โทร. 02-3547025 ต่อ 2209
More info view site
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 21 กันยายน 2511
ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร ได้ให้เกียรติมาวางศิลาฤกษ์ อาคารหลังแรก ณ บริเวณถนนพระรามหก ใกล้โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
10 ธันวาคม 2511 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาเสด็จมาทรงกระทําพิธี เปิดอาคารหลังแรกและพระราชทานนามว่า “อาคารดํารงนิราดูร” หมายความว่า ปราศจากความ เศร้าโศกอาดูรตลอดไป และ ณ โอกาส ที่สําคัญยิ่ง ฯพณฯ คุณพระบําราศนราดูร ได้กราบบังคมทูล พระกรุณา ขอบรมราชานุญาตพระราชทานถือเอา วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
 
พ.ศ. 2513 
นายแพทย์สมชาย สมบูรณ์เจริญ ผู้อํานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติคนแรก ได้มีความคิดริเริ่มให้จัดตั้งโครงการบ้านพักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยเหตุผล ที่ว่า ประชาชนป่วยด้วยโรคมะเร็งมากขึ้น การรักษาโรคมะเร็ง
ต้องใช้เวลานานและต่อเนื่อง บางรายอาจใช้เวลานานเป็น เดือนหรือเป็นปี ซึ่งทําความลําบากให้ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างมากในการเดินทางมารับการรักษา เพราะเตียงของ สถานพยาบาลมีจํานวนจํากัด ดังนั้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีที่พัก ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอขอที่จากกรมธนารักษ์ เพื่อจัดสร้างบ้านพักฟื้นและสถาบันวิจัยพื้นฐาน10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติมา สังกัดกรมการแพทย์
 
พ.ศ. 2516
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ จัดหาที่ดินราชพัสดุ ขนาดเนื้อที่ 100 ไร่ บริเวณคลอง 11 อําเภอธัญบุรี เพื่อสร้างบ้านพักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งและ สถาบันวิจัยพื้นฐาน ตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเสนอขอ 
 
พ.ศ. 2523
สถาบันมะเร็งแห่งชาติเสนอโครงการ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งในภูมิภาค 8 แห่ง
 
พ.ศ. 2529 
กระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้สถาบัน มะเร็งแห่งชาติดําเนินการจัดตั้งโครงการบ้านพักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรี และได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างตึกผู้ป่วยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานรับผู้ป่วย
โรคมะเร็ง ธัญบุรี” มีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งของสถาบันมะเร็ง แห่งชาติ 
 
พ.ศ. 2532 (วันที่ 25 กรกฎาคม 2532)
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุม โรคมะเร็ง ในส่วนภูมิภาค จํานวน 6 แห่ง ทั่วประเทศไทย ได้แก่จังหวัดลพบุรี ชลบุรี อุบลราชธานี ลําปาง สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี เพื่อขยายขอบเขตของงานการป้องกัน และควบคุมโรคมะเร็งไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรคมะเร็งตั้งแต่ ระยะเริ่มแรก
 
ปี พ.ศ. 2536 
กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะด้านบุคลากรสาธารณสุขสาขาต่างๆ ให้รวมอยู่ใน ความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียวกัน คือ สถาบันพัฒนา กําลังคนด้านสาธารณสุขสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข จึงได้มีการโอนหลักสูตรต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมการแพทย์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้อยู่ใน ความรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ สาธารณสุขสถาบันพัฒนากําลังคนด้านสาธารณสุข ดังนั้น โรงเรียนเซลล์วิทยา, โรงเรียนเวชสถิติ และโรงเรียนรังสี การแพทย์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันมะเร็ง แห่งชาติ กรมการแพทย์ จึงได้โอนไปอยู่ในความรับผิดชอบ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]