News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สธ.จัด "สัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีน" 27 พ.ย. - 5 ธ.ค. เป้า 100 ล้านโดส ครอบคลุม 70% ประชากร HealthServ.net
สธ.จัด "สัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีน" 27 พ.ย. - 5 ธ.ค. เป้า 100 ล้านโดส ครอบคลุม 70% ประชากร HealthServ.net

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศจัดสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีน 27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม เพื่อบรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส เปิดประเทศปลอดภัย

สธ.จัด "สัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีน" 27 พ.ย. - 5 ธ.ค. เป้า 100 ล้านโดส ครอบคลุม 70% ประชากร HealthServ
 
         23 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จ.พิษณุโลก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมในงานและออนไลน์กว่า 500 คน ภายใต้มาตรการคัดกรองป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด
 
 
        นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า การควบคุมโรคและเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพราะการฉีดวัคซีนทำได้ง่ายกว่าการดูแลรักษาเมื่อป่วยแล้ว ได้ย้ำนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งให้จัดทีมฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และขยายการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มแรงงานต่าวด้าว พร้อมให้จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส เพิ่มความครอบคลุมวัคซีนให้ถึง 70% ของประชากร ซึ่งจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาด และทำให้เราสามารถเดินหน้าเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย
 
สธ.จัด "สัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีน" 27 พ.ย. - 5 ธ.ค. เป้า 100 ล้านโดส ครอบคลุม 70% ประชากร HealthServ


9 นโยบายด้านสาธารณสุขไทย ปี 2565

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นย้ำต่อผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุข ถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข 9 เรื่อง ได้แก่

1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เดินหน้าให้คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน และพัฒนาศักยภาพ รพ.สต.

2.เศรษฐกิจสุขภาพ เพิ่มมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการสุขภาพ

3.พัฒนาสมุนไพร กัญชา กัญชง และภูมิปัญญาไทย

4.ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ ให้ประชาชนใช้ชีวิตร่วมกับโรคโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย

5.ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร 70% ร่วมกับมาตรการ UP, COVID Free Setting และตรวจคัดกรองด้วย ATK

6.ระบบบริการก้าวหน้า ขับเคลื่อน 30 บาทรักษาทุกที่
มะเร็งรักษาทุกที่ สถานพยาบาลพัฒนาระบบรองรับผู้ป่วยโควิด 19 มีสิ่งแวดล้อมดี บริการทันสมัย ใช้เทคโนโลยี

7.การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ดูแลผู้สูงอายุครบทุกมิติ และดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก

8.มีธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ยึดประโยชน์ของประชาชน และพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพประชาชน และ

9.เป็นองค์กรแห่งความสุข พร้อมทั้งสร้างผู้นำรุ่นใหม่

"ขอให้ใช้องค์ความรู้ด้านสาธารณสุขสร้างชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยสาธารณสุขวิถีใหม่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง" 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง