ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รมว.สธ.รับมอบชุดตรวจ Test Kann (เทส กัญ) จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12,000 ชุด

รมว.สธ.รับมอบชุดตรวจ Test Kann (เทส กัญ) จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12,000 ชุด HealthServ.net

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. รับมอบชุดตรวจ Test Kann (เทส กัญ) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12,000 ชุด รู้ผลใน 15 นาที ส่งต่อให้ทุกเขตสุขภาพใช้ตรวจ THC ในสารสกัดและน้ำมันกัญชาเกิน 0.2% หรือไม่ ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดและน้ำมันกัญชา มุ่งหวังให้คนที่ทำสารสกัดหรือน้ำมันกัญชานำ ชุดทดสอบมาใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ถูกกฎหมาย ทั้งนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่สามารถใช้ทางคดีได้

รมว.สธ.รับมอบชุดตรวจ Test Kann (เทส กัญ) จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12,000 ชุด ThumbMobile HealthServ.net

      5 ตุลาคม 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบชุดตรวจ Test Kann (เทส กัญ) จำนวน 12,000 ชุด จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อส่งต่อให้ทุกเขตสุขภาพนำไปใช้เป็นเครื่องมือตรวจสาร THC ในสารสกัดกัญชาหรือน้ำมันกัญชาเบื้องต้นว่ามีปริมาณสาร THC เกิน 0.2% หรือไม่ เป็นการช่วยคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดและน้ำมันกัญชา โดยมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ และนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งมอบในครั้งนี้
 
 
 
     กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาชุดตรวจ Test Kann (เทส กัญ) ซึ่งเป็นชุดตรวจที่ใช้งานง่าย มีลักษณะเป็นตลับทดสอบเหมือนชุดตรวจโควิด ATK โดยชุดตรวจดังกล่าวเป็นชุดทดสอบเบื้องต้นใช้ตรวจสาร THC ในสารสกัดกัญชาและ น้ำมันกัญชา วิธีใช้สะดวก รวดเร็ว ทราบผลภายใน 15 นาที มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ในภาคสนามได้ มีความไวในการตรวจวัดสาร THC ที่ความเข้มข้น 0.2% สำหรับการแปลผล ผลบวก แถบทดสอบขึ้น 1 ขีด บริเวณตำแหน่ง C หมายถึง THC เกินร้อยละ 0.2 และ ผลลบ แถบทดสอบขึ้น 2 ขีด บริเวณตำแหน่ง C และ T หมายถึง THC ไม่เกิน ร้อยละ 0.2 (ในกรณีที่แถบ C ไม่ปรากฏแสดงว่าไม่สามารถประเมินผลได้) 
 
 
 
  ชุดตรวจ Test Kann (เทส กัญ) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาและส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุข ในครั้งนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขจะส่งมอบต่อให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ เพื่อนำไปขยายการใช้งานให้ครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุด มีเป้าหมายในการใช้ตรวจสาร THC ในสารสกัดและน้ำมันกัญชา เกิน 0.2% หรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ในระยะต่อไปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดทดสอบเทส กัญ ให้กับผู้สนใจเพื่อนำไปผลิตเพื่อจำหน่าย เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการสามารถซื้อหาได้ง่าย ราคาถูก ชุดตรวจนี้เป็นการตรวจเบื้องต้น (Screening test) เท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปดำเนินการทางคดีได้ ซึ่งที่มุ่งหวัง คือ คนที่ทำสารสกัดหรือน้ำมันกัญชาจะได้นำชุดทดสอบมาใช้ตรวจผลิตภัณฑ์ของตัวเองก่อน ถ้าเกินก็จะได้ปรับปรุงให้ลงมาไม่เกินจะได้ไม่ผิดกฎหมาย
 
รมว.สธ.รับมอบชุดตรวจ Test Kann (เทส กัญ) จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12,000 ชุด HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด