× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สธ.ออกหนังสือด่วน ถึงผบ.ตร. ให้ดำเนินคดี ผู้ไม่มีใบอนุญาต ศึกษา/แปรรูป/ขาย กัญชา

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ประกาศเรียกร้องให้ตำรวจเร่งจับกุมและดำเนินคดี ผู้ไม่ขออนุญาต ศึกษาวิจัยกัญชา ส่งออกกัญชา จำหน่ายกัญชา แปรรูปกัญชาเพื่อการค้า


26 กรกฎาคม 2565  กระทรวงสาธารณสุข ออกหนังสือ ประกาศด่วนที่สุด ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ ดำเนินคดีกับผู้ไม่ขออนุญาศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
 

เนื้อหาประกาศที่ลงนามโดย นายณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า  ภายหลังจากที่ ได้มีการออกประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น 

เมื่อประกาศกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมแล้ว  ในข้อกฏหมายระบุว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลชื่งอยู่ในความหมายของคำว่าผู้ใด  จะต้องได้รับอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าตามความในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ทุกกรณี 


การขออนุญาต ต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง  โดย มีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้อนุญาตในส่วนกลาง  และมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาตในเขตพื้นที่แต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ
 
 

และในประกาศ ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ไม่ดำเนินการตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา
2. ไม่ขออนุญาตส่งออกกัญชา
3. ไม่ขออนุญาตจำหน่ายกัญชา
4. ไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า


เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรและการใช้ประโยชน์พืชกัญชาทางการแพทย์ และวัตถุประสงค์ของการเป็นสมุนไพรควบคุม 
 
 
ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 แปรรูป หมายความว่า การปรุงแต่งหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือคุณสมบัติของสมุนไพร ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลใดไม่ดำเนินการตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 หากพบการกระทำผิดกรณี

ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย
ไม่ขออนุญาตส่งออก
ไม่ขออนุญาตจำหน่าย
ไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า

ต้องดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย
  
 
 

มุมมองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ คณะกรรมการแพทยสภา  ได้ชี้ถึงผลจากคำสั่งนี้ ไว้ อย่างชัดเจน

"การออก (ประกาศ) แบบนี้จะเป็นการทำให้มีการควบคุม (กัญชา) อย่างจริงจังมาก" 

โดยอธิบายว่า จากนิยามของ การจำหน่าย และ แปรรูป 
 
“จําหน่าย” หมายความว่า ขาย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน และให้หมายความรวมถึงมีไว้เพื่อจําหน่ายด้วย

“แปรรูป” หมายความว่า การปรุงแต่งหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือคุณสมบัติของสมุนไพร


ดังนั้น
 

"ทุกคนที่ขายกัญชาหรือสารสกัดกัญชาไม่ว่าขายในรูปแบบใด

ทุกคนที่ขายอาหารหรือขนมที่มีกัญชาผสม เช่น บราวนี่

อาจรวมถึงกรณีร้านสะดวกซื้อที่มีขายผลิตภัณฑ์กัญชา เช่น น้ำกัญชา ขาไก่กัญชา (จริงๆ อาจผิดตั้งแต่ทำผลิตภัณฑ์แล้ว เพราะเป็นการแปรรูป) 

อีกข้อคือกรณี

***พวกปลูกเยอะๆ เป็นไร่ๆ ถึงแม้ไม่มีการขาย ก็ถือเป็นการจำหน่ายตามประมวลกฎหมายนี้ได้ เพราะมันรวมถึงการมีไว้เพื่อจำหน่ายด้วย***
 
หรืออีกข้อกรณี คนแจกต้นกัญชา ก็ถือเป็นการจำหน่ายตามประมวลกฎหมายนี้เช่นกัน
 
โดยไม่ต้องดูเลยว่าจำหน่ายให้ใคร
 
ถ้าไม่มีใบอนุญาต ตำรวจสามารถจับได้แน่นอนครับ
ดังนั้นใครเห็นคนทำผิดลองไปแจ้งความกับตำรวจดูครับ"

เพจ Smith Fa Srisont  27 กรกฏาคม 2565article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง