× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สปสช.อัพเดต จำนวนประชากรสิทธิบัตรทอง ปี 2565 HealthServ.net
สปสช.อัพเดต จำนวนประชากรสิทธิบัตรทอง ปี 2565 HealthServ.net

ทุกเดือน สปสช.จะทำการอัพเดตข้อมูลจำนวนประชากรสิทธิบัตรทอง หรือสิทธิสปสช. เป็นตัวเลขที่จะบอกให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง/จำนวนผู้ได้สิทธิบัตรทองรายใหม่ จำนวนผู้ที่ย้ายสิทธิมาจากสิทธิอื่นๆ (ข้าราชการ ประกันสังคม ฯลฯ)


ประชากรสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ สปสช. 

ประจำเดือนสิงหาคม 2565  

• เปลี่ยนจากสิทธิว่าง เป็นสิทธิบัตรทอง (สิทธิ สปสช. )   89,103   คน 
• เปลี่ยนจากสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็นสิทธิบัตรทอง (สิทธิ สปสช. )   6,885   คน
• เปลี่ยนจากสิทธิประกันสังคม เป็นสิทธิบัตรทอง (สิทธิ สปสช. )  36,545  คน
• ประชากรที่เปลี่ยนจากสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นเป็นสิทธิบัตรทอง (สิทธิ สปสช. )   899 คน 
• เปลี่ยนจากสถานะอื่น เป็นสิทธิบัตรทอง (สิทธิ สปสช.)  1,624 คน 

รวมจำนวนประชากรผู้มีสิทธิ UC รายใหม่ทั้งหมด 135,056  คน 

ข้อมูลวันที่ : 15  กันยายน 2565
สปสช.อัพเดต จำนวนประชากรสิทธิบัตรทอง ปี 2565 HealthServ
 

การจำแนกสิทธิหลักประกันสุขภาพ ในประเทศไทย

ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 
• จำนวนประชากรในประเทศ    67.29   ล้านคน
• จำนวนประชากรที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ    66.97   ล้านคน  
• สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) 47.23 ล้านคน
• สิทธิประกันสังคม  12.73 ล้านคน
• สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  5.30  ล้านคน
• สิทธิพนักงานท้องถิ่น   0.64   ล้านคน
• สิทธิครูเอกชน  0.077  ล้านคน 
 
ข้อมูลวันที่ :   15 กันยายน 2565 
สปสช.อัพเดต จำนวนประชากรสิทธิบัตรทอง ปี 2565 HealthServ
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง