× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นา 2 กุมภาพันธ์ 2565 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นา 2 กุมภาพันธ์ 2565 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) - HealthServ

2 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำหรับ กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งที่เคยฉีด หรือ ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน ตามเงื่อนไขที่กำหนด

 
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  • ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ
  • หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

2 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 
 

คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง


ต่อไปนี้
 
1. ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใด ๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม 
ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2565

2. ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม
 
หรือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป  ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ภายในวันที่ 13 มกราคม 2565

จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน

คลิก https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

เลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 14, 17, 18, 25 ก.พ. และ 3, 4 มี.ค. 2565

เมื่อลงทะเบียนแล้วเลือกวันและเวลารับวัคซีน และกดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอ
สรุปข้อมูลการลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน


*** หากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ
>>> กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
>>> กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
>>> สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ


ท่านสามารถติดตามการเปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นาในรอบถัดไปได้ทาง “Fanpage Facebook “สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute”

ข้อมูลจากเพจ สภากาชาดไทย The Thai Red Cross Society 2 กุมภาพันธ์ 2565
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)