HealthServ.net รวม 15 แพคเกจบริการตรวจสมอง ระบบประสาท สมองเสื่อม (อัพเดตพฤษภาคม 2564) จากรพ.เอกชน รพ.รัฐ ศูนย์แพทย์ คลินิก ฯลฯ แนะนำให้คลิกดูข้อมูลบริการ เงื่อนไข ราคา ฯลฯ ของผู้ให้บริการนั้นๆ อีกครั้ง แจ้งลงข้อมูล/แก้ไขข้อมูล

ข้อมูลตรวจสมอง ระบบประสาท สมองเสื่อมอื่นๆ ลงข้อมูล

เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563
วันเสาร์ 9.00-11.00
โทรนัดหมายล่วงหน้า 055-516332, 055-513982 ต่อ 1000

คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทสมองและไขสันหลัง (คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ)

ตรวจรักษา
- โรคทางสมองและระบบประสาท
- ด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท
การผ่าตัดเนื้องอกฐานกะโหลกศีรษะ
การผ่าตัดเนื้องอกสมองด้วยวิธีส่องกล้อง
- โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง
การผ่าตัดหลอดเลือดสมอง
- โรคทางกระดูกไขสันหลัง
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
การผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องกระดูกสันหลัง

• โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง - ตรวจปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง.. ราคา ราคา 5,200 บาท https://healthserv.net/2081 • โรงพยาบาลธนบุรี 2 - แพ็กเกจตรวจหาความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม.. ราคา ราคา 2,500 บาท https://healthserv.net/4094 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต - โปรแกรมตรวจโรคสมองและระบบประสาท ราคา ราคา 5,500 บาท https://healthserv.net/2496 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ - โปรแกรม ตรวจคัดกรองโรคทางสมอง โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ.. ราคา ราคา 4,900 บาท https://healthserv.net/1248 • โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ - โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง.. ราคา ราคา 2,900 บาท https://healthserv.net/1850 • โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน - โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงสมอง ราคา ราคา 8,390 บาท https://healthserv.net/1542 • โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ - แพคเกจตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์.. ราคา ราคา 10,500 บาท https://healthserv.net/9331 • โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล - ชุดตรวจสุขภาพสมอง STOP STROKE ราคา ราคา 22,000 บาท https://healthserv.net/7542 • โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี - โปรแกรมตรวจประจำปี สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี.. ราคา ราคา 2,000 บาท https://healthserv.net/1601 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ - การกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (TMS) ทางเลือกใหม่สำหรับการรักษาโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่.. ราคา เริ่มต้น.. 4,500 บาท https://healthserv.net/8337 • โรงพยาบาลนครธน - โปรแกรมตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลนครธน.. ราคา ราคา 19,900 บาท https://healthserv.net/8260 • โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ - โปรแกรมคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ (id: 759) .. ราคา ราคา 1,850 บาท https://healthserv.net/8115 • โรงพยาบาลบางโพ - ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลบางโพ.. ราคา ราคา 14,490 บาท https://healthserv.net/9451 • โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล - แพคเกจการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า.. ราคา เริ่มต้นที่ 10 ครั.. 29,500 บาท https://healthserv.net/7543 • โรงพยาบาลนครธน - โปรแกรมตรวจวินิจฉัยโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลนครธน.. ราคา ราคา 16,500 บาท https://healthserv.net/8265
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com