× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก เปิดตัวเครื่องมือสร้างความยั่งยืนทางทันตกรรม HealthServ.net
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก เปิดตัวเครื่องมือสร้างความยั่งยืนทางทันตกรรม HealthServ.net

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเปิดตัวชุดเครื่องมือแนะนำวิธีการสร้างความยั่งยืนทางทันตกรรม ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรมสามารถใช้ชุดเครื่องมือนี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และสามารถติดตามความก้าวหน้าเพื่อรับรางวัลอันเป็นผลตอบแทนของความพยายาม

เจนีวา--12 กันยายน 2565--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
 
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) ประกาศเปิดตัวชุดเครื่องมือเพื่อทันตกรรมที่ยั่งยืน (Toolkit for Sustainable Dentistry) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรมเข้าใจว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้ ด้วยการจัดหาเครื่องมือและกลยุทธ์ให้กับทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ทันตกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการติดตามความก้าวหน้า ทางสมาพันธ์ทันตแพทย์โลกหวังว่าจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบจากการประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
ชุดเครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากแถลงการณ์ฉันทามติว่าด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม (Consensus Statement on Environmentally Sustainable Oral Healthcare) ที่มีการประกาศไปเมื่อช่วงต้นปีนี้ ซึ่งระบุถึงความท้าทายและแนวทางแก้ไขเพื่อยกระดับความยั่งยืนทางทันตกรรม นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นว่าวงการทันตกรรมต้องแสดงความรับผิดชอบในส่วนของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยไม่ลดทอนสวัสดิภาพของผู้ป่วย
 
"ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ทันตกรรมสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการลดผลกระทบของทันตกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด ชุดเครื่องมือออนไลน์เพื่อทันตกรรมที่ยั่งยืนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรมสามารถใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกการปฏิบัติงาน" ศาสตราจารย์ อิห์ซาน เบน ยาห์ยา (Ihsane Ben Yahya) ประธานสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก กล่าว "ดิฉันหวังว่างานของเราในวันนี้จะส่งผลดีต่อคนรุ่นหลัง ซึ่งจะได้มีความสุขกับสุขภาพที่ดีและโลกที่ดีต่อไปในอนาคต"
 


ชุดเครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความยั่งยืนทางทันตกรรม (Sustainability in Dentistry) ของสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก และประกอบด้วยแพลตฟอร์มแบบอินเทอร์แอคทีฟที่จะแนะนำผู้ใช้ให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความยั่งยืนมากขึ้น ผ่านการนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ทำได้จริง ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ทันตกรรมสามารถทำภารกิจท้าทายต่าง ๆ เพื่อรับรางวัลเหรียญทองแดง เหรียญเงิน หรือเหรียญทอง โดยภารกิจที่ท้าทายเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทันตกรรมมีเครื่องมือในการสร้างความตระหนักรู้ สร้างความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้ ขอเชิญองค์กรและผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรมทั่วโลกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและเลือกแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปกป้องโลกของเรา
 
 
 
 
 เกี่ยวกับสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) เป็นตัวแทนของทันตแพทย์กว่า 1 ล้านคนทั่วโลก สมาชิกขององค์กรประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสมาคมทันตกรรมระดับชาติกว่า 200 แห่ง ในกว่า 130 ประเทศ พันธกิจขององค์กรคือการเป็นผู้นำในการทำให้ประชากรโลกมีสุขภาพช่องปากที่ดี สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fdiworlddental.org/, https://www.facebook.com/FDIWorldDentalFederation, https://twitter.com/FDIWorldDental, https://www.linkedin.com/company/fdiworlddentalfederation 
 
เกี่ยวกับโครงการความยั่งยืนทางทันตกรรม
โครงการความยั่งยืนทางทันตกรรม (Sustainability in Dentistry) ของสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในวงการทันตกรรม โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม ผู้ป่วย และห่วงโซ่อุปทาน โครงการนี้จะสร้างชุดเครื่องมือและทรัพยากรสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการจัดทำแถลงการณ์ฉันทามติ (Consensus Statement) ภายใต้ความร่วมมือของหลายฝ่าย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาชุดเครื่องมือออนไลน์เพื่อทันตกรรมที่ยั่งยืน (Online Toolkit for Sustainable Dentistry) เพื่อทำให้การปฏิบัติงานทางทันตกรรมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง นอกจากนั้นยังอยู่ระหว่างการพัฒนาปฏิญญาเพื่อทันตกรรมที่ยั่งยืน (Pledge for Sustainable Dentistry) เพื่อกำหนดแนวทางและเป้าหมายในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน โดยมีการสนับสนุนให้พันธมิตรทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานมาร่วมลงนาม  
 
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งของเรา ได้แก่ คอลเกต (Colgate), เฮลีออน (HALEON), เดนท์สพลาย ซิโรน่า (Dentsply Sirona), พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (Procter & Gamble) และทีพี (TePe) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fdiworlddental.org/sustainability-dentistry
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง