× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สยามอิมเมจ มอบทุนการศึกษากัญชา 30 ทุน จบแล้วรับทำงานทันที

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

สยามอิมเมจ จํากัด มอบทุนวิจัยพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มูลค่า 1 ล้านบาท และมอบทุนการศึกษา 30 ทุน จำนวน 6 ล้านบาท ปั้นนักปลูกกัญชามืออาชีพ เข้าสังกัดนิคมเกษตรนวัตกรรม Waldo เงินเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท หลังจบการศึกษาทันที

article image1 - HealthServ

Waldo-Thamdee เปิดมิติใหม่กำหนดมาตรฐานกัญชาไทยสู่เวทีโลก จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดย บริษัท สยามอิมเมจ จํากัด มอบทุนวิจัยพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มูลค่า 1 ล้านบาท และมอบทุนการศึกษา 30 ทุน จำนวน 6 ล้านบาท ปั้นนักปลูกกัญชามืออาชีพ เข้าสังกัดนิคมเกษตรนวัตกรรม Waldo เงินเดือนขั้นต่ำ 3 หมื่นบาท หลังจบการศึกษาทันที

 
สยามอิมเมจ หนุนสาขากัญชาเวชศาสตร์ สวนสุนันทา มอบ 30 ทุนส่งนักศึกษาเรียนจนจบ พร้อมให้ทุนคณาจารย์ทำวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์
 
รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้การต้อนรับ พลโท สีหเดช ดีสนธิโชติ ประธานสถาบันพัฒนาส่งเสริมการปลูกกัญชาทางการแพทย์ คุณอำนาจ กาดีวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม อิมเมจ จำกัด และคณะ ในโอกาสที่มาเยือนและประชุมหาแนวทางความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์
 
คุณอำนาจ กาดีวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามอิมเมจ จำกัด แถลงในที่ประชุมว่า "บริษัท สยามอิมเมจ จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ สาขากัญชาเวชศาสตร์ จำนวน 30 ทุน ตั้งแต่แรกเข้าเรียนจนสำเร็จการศึกษา และพร้อมรับเข้าทำงานกับบริษัท และจะให้ทุนวิจัยแก่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา เวชภัณฑ์ เวชสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชาเพื่อรักษาโรค ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้"
 
"วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มีเป้าหมายแน่ชัดในการผลิตบัณฑิตสาขากัญชาเวชศาสตร์ที่มีคุณภาพป้อนสู่สังคม และดำเนินการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อป้องกัน รักษา และบรรเทาอาการป่วย อาทิ โรคมะเร็ง พาร์กินสัน โรคเครียด โรคนอนไม่หลับ เป็นต้น ซึ่งจะต้องอาศัยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการพิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ" รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด [gooduniversity]
 
 
-----
 
 
 
18 พ.ค.65 ที่อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานแถลงข่าวรับมอบทุนวิจัยพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จำนวน 1,000,000 บาท และทุนการศึกษากัญชาเวชศาสตร์ต่อเนื่อง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 30 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 6,000,000 บาท จากสถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดยบริษัท สยามอิมเมจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ (ระบบปิด) และนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยา และเวชสำอางที่เกี่ยวข้อง 
 
การที่สถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดยบริษัท สยามอิมเมจ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จึงนับได้ว่าเป็นประโยชน์แก่วงการอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างมาก
 
 
 
  ด้าน พลโท สีหเดช ดีสนธิโชติ ประธานสถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์ กล่าวว่า โครงการความร่วมมือทางวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งนี้ เริ่มมาจากกระแสโลกที่กัญชาถือเป็นพืชมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยแต่ในอดีต และวันที่ 9 มิถุนายนนี้ จะได้การปลดล็อกกัญชาอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม การนำผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากกัญชามาช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยติดเตียง จำเป็นต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์กัญชา และเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อนำกัญชามาใช้ในการรักษาโรค นอกจากนี้จะช่วยให้สถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถผลิตบุคลากรทางด้านนี้เพื่อสนับสนุนการปลูก สกัดกัญชา และนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์ได้อย่างถูกวิธี มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป
 
 
รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ย้ำว่า ทางมหาวิทยาลัยพร้อมร่วมมือกับภาคเอกชนต่างๆ ในการผลิตบุคลากรป้อนตลาดกัญชาต่อไป ซึ่งขณะนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลง และกัญชานั้นถือว่าประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกและผลิตที่มีคุณภาพที่ดี เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้มีชื่อเสียง ก่อนที่ประเทศอื่นจะฉวยโอกาสนี้ เราจึงต้องบอกว่า "โสมขึ้นชื่อคือเกาหลี กัญชาดีต้องสวนสุนันทาไทยแลนด์" 
 
ขณะที่ พลโทสีหเดช ดีสนธิโชติ ประธานสถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์ กล่าวเสริมว่า วันนี้ได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและท่านอธิการบดีให้เกียรติรับมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจำนวน 30 ทุนเป็นเงินจำนวน 6 ล้านบาท โดยบริษัท สยามอิมเมจ จำกัด มอบให้ทางมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาคุณภาพกัญชาที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกลุ่ม Thamdee Group และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสองธารา จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นตัวแทนชุมนุมวิสาหกิจแห่งประเทศไทยกว่า 30 แห่งเป็นผู้ดำเนินการเพาะปลูก ต่อไปอนาคตเราก็จะมีนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรกัญชาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นหน่อเนื้อวิสาหกิจในชุมชนของท่านกลับสู่ท้องถิ่น เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ มีคุณภาพของชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
 
 
ขณะนี้กัญชาติดกระแสเทรนด์ของโลกอันดับ 6 และถึงเวลาของประเทศไทย กัญชาจะกอบกู้เศรษฐกิจของพวกเราหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะผู้เจ็บไข้ได้ป่วย กัญชาที่เราสกัดจะมีสารสำคัญที่สามารถช่วยรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โรคมะเร็ง สรรพคุณของกัญชามีมากมาย นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่บริษัท (มหาชน) หลายรายให้ความสนใจมาร่วมสังเกตการณ์ และให้ความสนใจร่วมลงทุนกับเรา ซึ่งจะมีความชัดเจนในรายละเอียดต่อไป
 
 
 ด้าน รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้ผลิตกัญชาที่มีคุณภาพระดับโลก จึงมีหลายๆ ประเทศสนใจสั่งซื้อ ตนจึงเชื่อมั่นว่า เมื่อกัญชาเปิดเสรีอย่างแท้จริง เราจะมีความพร้อมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกันส่งเสริมผลิตสารสกัดกัญชาที่มีคุณภาพเพื่อนำไปผลิตเป็นยาและเวชสำอาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่ารวมกว่าแสนล้านบาท และยังทดแทนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ทั้งยาแก้ปวด และแก้อับเสบต่างๆ ประเทศเราจะมีรายได้มากขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งอุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเวชสำอางค์ ที่สำคัญคือเกษตรกรจะมีรายได้มากขึ้น ขอให้ปลูกอย่างถูกต้องตามวิธีที่เหมาะสม จึงเชิญชวนมาเรียนหลักสูตรสหเวชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ผู้จัดการออนไลน์ 

 
 
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง