× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สรุปสถานการณ์ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย มกราคม - มิถุนายน 2564

สรุปสถานการณ์ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย มกราคม - มิถุนายน 2564 - HealthServ

สรุปสถานการณ์ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย มกราคม - มิถุนายน 2564 โดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thailand)

GreenShopCafe.com
Sponsor
 
 
จำนวนยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่ ระหว่างปี 2560-2564
2560 (2017) รถ HEV/PHEV 11,945 คัน  BEV 165 คัน
2561 (2018) รถ HEV/PHEV 20,344 คัน  BEV 325 คัน
2562 (2019) รถ HEV/PHEV 30,676 คัน  BEV 1,572 คัน
2563 (2020) รถ HEV/PHEV 32,271 คัน  BEV 2,999 คัน
2564 (2021) รถ HEV/PHEV 25,051 คัน  BEV 2,701 คัน
 
*ณ 30 มิ.ย.64
 
จำนวนยานยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนใหม่ 
แยกตามประเภท HEV PHEV BEV  กับประเภทยานยนต์
 
HEV มีทั้งประเภทรถยนต์ 20,100 คัน และ รถจักรยานยนต์ 1,136 คัน
ยอดสะสม 182,296 คัน
 
PHEV มีเพียงประเภทรถยนต์เท่านั้น จำนวน 3,815 คัน
ยอดสะสม 27,913 คัน
 
BEV มีหลากหลายประเภท รถยนต์ 908 คัน   รถจักรยานยนต์ 1,771 คัน รถสามล้อ 18 คัน รถโดยสาร 3 คัน และรถบรรทุก 1 คัน
ยอดสะสม 8,267 คัน
 
 
จำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า มีจำนวน 688 แห่ง ทั่วประเทศ
ผู้ให้บริการที่มีจำนวนมากที่สุดคือ EA Anywhere รวม 1,633 หัวจ่าย ใน 417 แห่งทั่วประเทศ มีส่วนแบ่งตลาดจำนวนสถานีกว่า 60% และจำนวนหัวจ่ายเกิน 70%   
  
 
article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)