× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 - HealthServ

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล e-mail : pdpc@mdes.go.th

 

1.ขอบเขตการใช้บังคับ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล

 

2.ข้อยกเว้นการใช้บังคับ

 

3.ข้อยกเว้นการใช้บังคับ

 

4.ข้อมูลส่วนบุคคล

 

5.บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 

6.การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

7.ความยินยอม consent

 

8.ความยินยอมของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

 

9.ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

 

10.การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data)

 

11.การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

 

12.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

13.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น

 

14.การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

15.การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

 

16.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

17.หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

18.หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

19.การร้องเรียน

 

20.ความรับผิดทางแพ่ง

 

21.ความรับผิดทางแพ่ง

 

22.โทษอาญา

 

23.โทษอาญา

 

24.โทษทางปกครอง

 

25.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ พรบ.ใช้บังคับ

 1. ผุ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม
2.ต้องกำหนดวิธีการยกเลิกความยินยอมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว สามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย
3.การเปิดเผยและการดำเนินกการอื่นที่มิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามกฏหมายนี้

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)