× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สิทธิประกันสังคม รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

สิทธิประกันสังคม รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

article image1 - HealthServ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ใช้สิทธิประกันสังคม สามารถเข้ารับการรักษา 7 หัตถการ ในห้องปฎิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดได้ โดยไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลต้นสังกัด สำหรับผู้ป่วยโรคอื่น ๆ สามารถเข้ารับการรักษาได้ โดยแสดงใบส่งตัวจากสถานพยาบาลต้นสังกัด
 
 
เอกสารเข้ารับบริการ
   1.บัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่าอายุ 15ปี)
 
   2.ใบส่งตัวจากสถานพยาบาลต้นสังกัด
 
   3.ประวัติการรักษา หรือ ใบสรุปการรักษาที่มีข้อบ่งชี้ว่าต้องเข้ารับการรักษาหัตถการนั้นๆ
 
   4.ติดต่อเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิก่อนทุกครั้ง
 
หมายเหตุ : กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิ ติดต่อแผนกฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยยังไม่ต้องมีใบส่งตัว

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด Heart Hotline : 0645855197
article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

906 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง