× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลเปาโล เกษตร

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลเปาโล เกษตร HealthServ.net
สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลเปาโล เกษตร HealthServ.net

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการ เพื่อผู้ประกันตนของโรงพยาบาลทุกท่าน สามารถตรวจสอบบริการ คำแนะนำ วิธีการเข้ารับบริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้จากที่นี่ หากมีข้อสงสัยสอบถามโทร.02-1500-900 02-271-7000

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
 
การตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อประเมินความเสี่ยงให้รู้ก่อนโรคลุกลาม ร่วมนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตนโดยโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดังกล่าว เป็นการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมตามช่วงวัย ที่มีการกำหนดเงื่อนไขรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการและสารเคมีในเลือด ซึ่งสามารถเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 
 
สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนโรงพยาบาลเปาโล เกษตร HealthServ
 
คำแนะนำก่อนการเข้ารับการ
 
กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
สำหรับสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์งดเอ็กซเรย์ปอด
ทำฟันฟรี ปีละ 900 บาท สำหรับผู้ประกันตน
 
กรณีทันตกรรม (ทำฟัน) ถือเป็นอีกสิทธิหนึ่งของผู้ประกันตนได้รับ ในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 
 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

2012 5-7 ซอย พหลโยธิน 34 แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง