× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี (ตั้งแต่ 100 ท่านขึ้นไป) ให้กับ พนักงานบริษัท, หน่วยงานภาครัฐฯ, ภาคเอกชนทั่วไป โดยเราให้บริการตรวจสุภาพในและนอกสถานที่ให้บริการตรวจสุขภาพ โดยทีมแพทย์ พยาบาล รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการที่สถานที่สถานประกอบการ ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการและไม่เสียเวลา ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล

article image1 - HealthServ
 
 
การให้บริการ
 • บริการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัยตามความเสี่ยงของหน่วยงานหรือตามลักษณะงาน เช่น ตรวจสมรรถภาพปอด, สมรรถภาพการได้ยิน, สมรรถภาพการมองเห็น เป็นต้น
 • บริการตรวจวัดมวลกระดูก
 • บริการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย
 • บริการเจาะเลือด
 • บริการเอกซเรย์ปอดระบบดิจิทัล (Digital Chest X-Ray)
 • บริการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง, ดิจิทัลแมมโมแกรม
 • บริการตรวจวัดสายตา, ตรวจสุขภาพตาประจำปีและค้นหาโรคทางจักษุ
 • บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม
 • บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 
บริการตรวจทางทันตกรรม
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) ยินดีให้บริการตรวจและรักษาโรคทางทันตกรรม โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์ปลอดเชื้อ และมีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาล
 • ให้บริการ ณ หน่วยงาน ได้แก่ ขูดหินปูน (Cleaning) อุดฟัน (Filling) ถอนฟัน (Extraction) ได้วันละ 20-24 ท่าน กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน โทร. 0-2591-9185 - คุณภาณุมาศ ศรีรัตนวงศ์ 095-624-6351 - คุณจตุพร วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ 098-974-9508
 • สามารถเบิกราชการและประกันสังคมได้
 
 
ติดต่อ-สอบถาม
 • คุณภาณุมาศ ศรีรัตนวงศ์ (หัวหน้างานการตลาดในเขตกทม) โทร . 02-5919185 หรือ 095-6246351
 • คุณประทิน มาทรัพย์ (หัวหน้างานการตลาดในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด) โทร. 085-4795099
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน

198 หมู่ 1 ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง