× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

รับผู้ป่วย (พนักงาน ครอบครัว พนักงานเกษียณอายุ) ที่มีโรคทางอายุรกรรมอายุเกิน 15 ปี รักษาด้วยการใช้ยา ผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยอาการหนัก ให้คำแนะนำปรึกษาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ 02-242-5029 5030 5128
FAX 02-242-5075

รับผู้ป่วย (พนักงาน ครอบครัว พนักงานเกษียณอายุ) ที่มีโรคทางอายุรกรรมอายุเกิน 15 ปี รักษาด้วยการใช้ยา ผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยอาการหนัก ให้คำแนะนำปรึกษาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ สถานที่ อาคาร 8 ชั้น 4 ฝกพ.

โทรศัพท์ 02-242-5029 5030 5128

FAX 02-242-5075

บุคลากร นักบริหาร 8 จำนวน 1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาการ 2 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพจากภายนอก พนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง

ข้อแนะนำการย้ายผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในงานอายุรกรรม
แจ้งให้เจ้าหน้าที่รพ.ที่ผู้ป่วยพักรักษาเดิม(เอกชน/รัฐบาล)ทราบ เพื่อขอประวัติการรักษา ติดต่องานผู้ป่วยนอก 5119 แจ้งว่าจะนำผู้ป่วยมาพักรักษาที่รพ.กฟน นำจดหมายหรือประวัติการรักษาของผู้ป่วยมาที่งานผู้ป่วยนอก เพื่อพบแพทย์ พยาบาลประสานงานเรื่องเตียงที่จะรับผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่รพ.ที่ผู้ป่วยพักรักษาเดิม

เมื่อแพทย์รพ.กฟน.รับไว้ประสานงานอีกครั้งเรื่องการย้ายผู้ป่วยมาพักรักษาที่รพ.กฟน หมายเหตุ คนที่ติดต่อการย้ายผู้ป่วยควรจะเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-242-5045
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง