Home : แพคเกจ

เช็คราคาห้องพักผู้ป่วย (แพคเกจ โปรโมชั่น)

จำนวน 10 บริการ จากสถานพยาบาลทั่วประเทศ [อัพเดตกรกฎาคม 2564] ลงข้อมูลบริการ
ข้อมูลห้องพักผู้ป่วย (แพคเกจ โปรโมชั่น)อื่นๆ ลงข้อมูล

ห้องพักและราคา โทร 053-731300-1 ต่อ 1110

บริการห้องพิเศษ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์จองห้องพิเศษ แจ้งความประสงค์ โดยตรง โทรศัพท์ : 032-523000
จันทร์ - ศุกร์
เวลา 8.00-16.00 น. ติดต่อที่ “ห้องงานประกันชั้น 1”
เวลา16.00-20.00 น. ติดต่อได้ที่ “งานประชาสัมพันธ์ชั้น 1”
วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 8.00-20.00 น. ติดต่อได้ที่ “งานประชาสัมพันธ์ชั้น 1”

อัตราค่าบริการห้องพิเศษ ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านนา
อัตราค่าบริการห้องพิเศษ ตึกอึ้งฮวด
โทร.037-381832

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com