× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

องค์การเภสัช เร่งจัดหายาต้านโควิด โมลนูพิราเวียร์ เพื่อผู้ป่วยโควิด-19

องค์การเภสัช เร่งจัดหายาต้านโควิด โมลนูพิราเวียร์ เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 - HealthServ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมเร่งดำเนินการจัดหายาโมลนูพิราเวียร์ ยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน เพื่อใช้รักษาโรค โควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน หรือได้รับเพียง 1 เข็ม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยลดความเสี่ยงการเกิดอาการรุนแรง ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมการแพทย์ เพื่อเป็นทางเลือก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

article image1 - HealthServ
 
 
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้ องค์การเภสัชกรรมจัดเตรียมข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนจัดซื้อจัดหายาโมลนูพิราเวียร์  โดยขณะนี้องค์การเภสัชกรรม  ได้คัดเลือกแหล่งที่มีคุณภาพไว้แล้ว  อยู่ระหว่างเจรจากำหนดส่งมอบและราคา  ซึ่งผู้ผลิตมีความพร้อมในการส่งมอบ คาดว่าประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากทำสัญญา สามารถจัดส่งยาให้องค์การเภสัชกรรม ล็อตแรก จำนวนประมาณ 10 ล้านแคปซูล โดยองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งกระจายให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่ ตามแผนกระจายยา  ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC)   
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)