× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อยู่บุรีรัมย์ ตรวจ ATK เป็นบวก ต้องรีบติดต่อรพ.ต่างๆ ดังนี้

อยู่บุรีรัมย์ ตรวจ ATK เป็นบวก ต้องรีบติดต่อรพ.ต่างๆ ดังนี้ - HealthServ

เบอร์ Hotline สายด่วนฉุกเฉิน บุรีรัมย์ โทร 191 หรือ 044-602215
สำนักงานสาธารณสุขบุรีรัมย์ โทร 044-617241 , 086-4609473 ทุกวัน 9-16.30 น.

GreenShopCafe.com
Sponsor

 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประกาศแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 

 
การคัดกรองเข้ารับบริการตรวจโควิด-19
1. หากมีอาการของระบบทางเดินหายใจ มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้ประเมินอาการด้วยตนเอง
2. ถ้าเข้าข่ายสงสัย ตรวจ ATK ด้วยตนเอง
3. ผลเป็นบวก ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน ประเมินภาวะเสี่ยงและความพร้อม
4. กรณีไม่มีภาวะเสี่ยง และมีความพร้อม สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้
5. กรณีมีภาวะเสี่ยง และอาการไม่มาก สามารถเข้าระบบดูแลแบบ Home Isolation (HI)
6. กรณีมีภาวะเสี่ยง อาการมากและอาการรุนแรง จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้าน
 

จำแนก 2 กรณีในหากตรวจพบ
 
 
1.กรณีตรวจ ATK พบผลบวก
ท่านสามารถประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ โดยมีช่องทางการประสานงาน
เข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation ( HI ) ดังนี้
 
1.1 ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
- ศูนย์แพทย์ 1 (ริมละลม) โทร. 064 - 4369793 หรือ 044 - 601676
- ศูนย์แพทย์ 2 (เทศบาล) โทร. 082 - 0679247 หรือ 044 - 601917
- ศูนย์แพทย์ 3 (อบจ.เก่า) โทร. 066- 0977241 หรือ 044 - 614676
 
1.2 ประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (นอกเขตเทศบาล)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / อสม. / ผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตพื้นที่ของตน เพื่อรอรับการดูแลและรักษาตามระบบ Home Isolation (HI)
 
 
 
2.กรณีตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 
ผู้รับบริการที่ผลตรวจ "พบเชื้อ ( Detected)" ท่านสามารถเลือกรับการรักษาได้ 2 รูปแบบ
 
2.1 รับบริการรักษาที่ โรงพยาบาลสนามเซราะกราว จังหวัดบุรีรัมย์
นำผลการตรวจไปติดต่อทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00น.
โดยเตรียมของใช้ส่วนตัว สำหรับพักรักษาตัว 10 วัน
 
2.2 รักษาแบบ Home Isolation (HI) ติดต่อตามช่องทางในข้อ 1
 
สอบถามข้อมูลเบื้องต้นด้านการรักษา โทร. 066 - 0977244 หรือ 044 - 615002
 
 
 
 

Hotline โควิด ทุกหน่วยบริการ โรงพยาบาลในอำเภอต่างๆ ในจ.บุรีรัมย์ 

 
อาการรุนแรง ติดต่อสถานพยาบาล ใกล้บ้านได้ 24 ชั่วโมง
 
 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (การรักษาและส่งต่อ)
044-615002, 066-0977245
 
โรงพยาบาลพลับพลาชัย
083-9130264, 090-5965299
 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
089-2836655, 089-5818898
 
โรงพยาบาลโนนดินแดง
080-3589092, 091-0710554, 088-5828304
 
โรงพยาบาลบ้านกรวด
089-8483689, 081-7601143
 
โรงพยาบาลพุทไธสง
084-9708409
 
โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
088-5837968, 087-8748250
 
โรงพยาบาลประโคนชัย
080-0935001
 
โรงพยาบาลช้นิ
086-8734928, 083-7242469
 
โรงพยาบาลสติ๊ก
061-3700120, 099-0232442,
095-9836976
 
โรงพยาบาลบ้านด่าน
098-5853148
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
044-617241,086-4609473
(ทุกวัน เวลา 09.00 - 16.30 น.)
 
 
โรงพยาบาลห้วยราช 
081-1579796
 
โรงพยาบาลกระสัง 
085-3001636, 084-9608540
 
โรงพยาบาลนางรอง 
062-8649390,063-4737334
 
โรงพยาบาลปะคำ 
081-9768724,090-2597593
 
โรงพยาบาลละหานทราย 
098-7874526
 
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 
088-5860142
 
โรงพยาบาลหนองกี่ 
044-653315 ต่อ 108
 
โรงพยาบาลคูเมือง 
061-2707220,065-7179822
 
โรงพยาบาลนาโพธิ์ 
081-8777204,089-0497087
 
โรงพยาบาลหนองหงส์ 
085-0560047,080-1560530
085-7726467,095-6176363
 
โรงพยาบาลแคนดง 
086-4686934,063-4067879
 
โรงพยาบาลลำปลายมาศ 
087-1145613
 
 
 
HOTLINE โควิต - 19
กหน่วยบริการ จังหวัดบุรีรัมย์
Hotline EOC บุรีรัมย์ 191
และเบอร์ 044-602215
แจ้งกรณีไม่กักตัวหรือ
กระทำาความผิด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์
(ปรึกษากักตัว) 081-5793329
 
 คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโควิด ในระหว่างแยกกักตัว 
 
 
1.ไม่ให้บุคคลอื่นมาเยี่ยมที่บ้านระหว่างแยกตัว และงดการออกจากบ้านในระหว่างแยกตัว
 
2.อยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลา
หลีกเลียงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรค เรื้อรังต่างๆ หากยังมีอาการไอจาม ต้องสวมหน้ากากอนามัย แม้ขณะที่อยู่ในห้องส่วนตัว โดยแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย ไม่ให้ใช้หน้ากากผ้า
 
3.หากจำเป็นต้องเข้าใกล้ผู้อื่นต้องสวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
หรือประมาณหนึ่งช่วงแขน หากไอ จามไม่ควรเข้าใกล้ผู้อื่นหรืออยู่ห่างอย่างน้อย 2 เมตร และให้หันหน้าไปยังทิศทางตรงข้ามกับตำแหน่งที่มีผู้อื่นอยู่ด้วย
 
4.หากไอจามขณะที่สวมหน้ากากอนามัย
ไม่ต้องเอามือมาปิดปากและไม่ต้องถอดหน้กากอนามัยออก เนื่องจากมืออาจเปรอะเปื้อน หากไอจามขณะไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ให้ใช้ต้นแขนด้านในปิดปากและจมูก
 
5.ถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ
โดยเฉพาะกายหลังสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ขณะไอ จาม หรือหลังจากฝ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระและก่อนสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้อื่นในบ้านใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได มือจับตู้เย็น ฯลฯ
 
6.กรณีที่เป็นมารดาให้นมบุตร
ยังสามารถให้นมบุตรได้ เนื่องจากยังไม่มีรายงานพบเชื้อโควิด-19 ในน้ำนม แต่มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนสัมผัสหรือให้นมบุตร
 
7.ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น
หากจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำร่วมกัน ให้ใช้เป็นคนสุดท้าย ให้ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำ
 
8.การทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นผิว 
ควรทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ หรือพื้นที่ที่อาจปนเปื้อนเสมหะ น้ำมูก อุจจาระ ปัสสาวะ หรือสารคัดหลั่งด้วยน้ำและน้ำยาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (เช่น ไฮเตอร์ คลอรอกซ์) โดยใช้ 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วน ต่อน้ำ 99 ส่วน หรือ 0.5% (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำ 9 ส่วน)
 
9.แยกสิ่งของส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น จาน ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
 
10.ไม่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น
ควรให้ผู้อื่นจัดหาอาหารมาให้ แล้วแยกรับประทานคนเดียว ถ้าเป็นอาหารที่สั่งมาและต้องเป็นผู้รับอาหารนั้น ควรให้ผู้ส่งอาหารวางอาหารไว้ ณ จุดที่สะดวกแล้วไปนำอาหารเข้าบ้าน ไม่รับอาหารโดยตรงจากผู้ส่งอาหาร
 
 
11.ซักเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนูด้วยน้ำและสบู่หรือผงซักฟอกตามปกติ 
หากใช้เครื่องซักผ้า ให้ใช้ผงซักพอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มได้
 
12.ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง
ให้ใส่ถุงพลาสติก และปิดปากถุงให้สนิทก่อน ทิ้งขยะที่ฝาปิดมิดชิด และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ำและสบู่ทันที
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)