× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อยู่สระแก้ว ติดโควิด - ผลตรวจ ATK เป็นบวก - อยากตรวจโควิด ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

อยู่สระแก้ว ติดโควิด - ผลตรวจ ATK เป็นบวก - อยากตรวจโควิด ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ - HealthServ

สสจ.สระแก้ว แนะ สายด่วนโควิดสระแก้ว 081 0510074, 061 2467872 และสายด่วนอำเภอต่างในสระแก้ว ดังนี้

article image1 - HealthServ
 ตรวจโควิดด้วยตนเอง
กรณีผล ตรวจ ATK เป็นบวก ให้แจ้งผลตามเขตอำเภอ ดังนี้
 
อ.เมืองสระแก้ว          092 8566363
อ.อรัญประเทศ           066 1142876
อ.วัฒนานคร              081 7825613
อ.โคกสูง                   092 2525719
อ.ตาพระยา               098 4693987
อ.คลองหาด              093 3539565
อ.วังน้ำเย็น               099 6286963
อ.วังสมบูรณ์             081 7612816
อ.เขาฉกรรจ์             081 4387340
 

หลังเทศกาลปีใหม่ เดินทางกลับจากต่างจังหวัด
 
✅ ทำงานที่บ้าน (Work From Home)สัปดาห์แรก
✅ สังเกตอาการป่วยของตนเอง
✅ ตรวจ ATK อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน ก่อนกลับเข้าทำงา
 
หากมีอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และงดสถานที่สาธารณะหรือทำกิจกรรมกับคนอื่นๆ
article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)