× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

"ออมรอน เฮสธแคร์" กับวิสัยทัศน์ระยะยาว "Going for ZERO, Preventive Care for Health of Society"

"ออมรอน เฮสธแคร์" กับวิสัยทัศน์ระยะยาว "Going for ZERO, Preventive Care for Health of Society" - HealthServ

ออมรอน เฮสธแคร์ ประกาศวิสัยทัศน์องค์กรในระยะยาว "Going for ZERO, Preventive Care for Health of Society" มุ่งบรรลุเป้าหมายเป็นศูนย์ ใช้แนวคิดการรักษาเชิงป้องกันส่งเสริมสุขภาพสังคม

GreenShopCafe.com
Sponsor
article image1 - HealthServ
เกียวโต, ญี่ปุ่น—11 พ.ค.—เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

- ตั้งเป้าบรรลุ 3 ศูนย์ ได้แก่ “เหตุการณ์เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจเป็นศูนย์” “โรคระบบทางเดินหายใจรุนแรงเป็นศูนย์” และ “อุปสรรคที่อาการปวดเรื้อรังมีต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเป็นศูนย์” –
 
 
เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ออมรอน กรุ๊ป (OMRON Group) ได้ประกาศวิสัยทัศน์ระยะยาวใหม่อย่าง “Shaping the Future 2030” (กำหนดทิศทางอนาคต พ.ศ. 2573) ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าวิสัยทัศน์ SF2030 โดยบริษัท ออมรอน เฮสธแคร์ จำกัด (OMRON Healthcare Co., Ltd.) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองมูโก จังหวัดเกียวโต และในที่นี้จะเรียกว่า “บริษัท” มีพันธสัญญาในการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่านี้ในแวดวงธุรกิจดูแลสุขภาพ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวขึ้นมาในชื่อ “Going for ZERO, Preventive Care for the Health of Society” (มุ่งบรรลุเป้าหมายเป็นศูนย์ ใช้แนวคิดการรักษาเชิงป้องกันส่งเสริมสุขภาพสังคม) พร้อมให้คำมั่นในการคิดค้นอุปกรณ์เครื่องมือและบริการใหม่ ๆ เพื่อสนองความคาดหวังของผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และสังคมในวงกว้าง
 
 
 
- ภาพรวมวิสัยทัศน์ระยะยาวครั้งใหม่ “Going for ZERO, Preventive Care for the Health of Society”
 
บริษัทงัดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีตรวจจับและข้อมูลเชิงลึกอันทรงคุณค่าที่สั่งสมมาในแวดวงการแพทย์มาจนถึงทุกวันนี้ โดยจะมุ่งพัฒนาโซลูชันล้ำสมัยสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโลก โรคทางเดินอากาศหายใจ เพราะผู้ป่วยโรคนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ และการดูแลรักษาอาการปวดที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเรา ความมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับความพยายามเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้บริษัทบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวนี้ได้
 
 
1. แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด: เหตุการณ์เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจเป็นศูนย์
 
ทั่วโลกมีผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 1 พันล้านคน โรคความดันโลหิตสูงอาจก่อให้เกิดโรค (เหตุการณ์) ทางหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ เช่น โรคหลอดเลือดสมองและภาวะหัวใจล้มเหลว โดยไม่สังเกตเห็นอาการด้วยซ้ำ และนับตั้งแต่ที่ได้เปิดตัวเครื่องวัดความดันโลหิตตัวแรกเมื่อปี 2516 แล้ว บริษัทก็ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้งานง่ายและแม่นยำเรื่อยมา พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการวัดความดันเลือดที่บ้าน โดยนับจนถึงปี 2564 ออมรอนทำยอดขายเครื่องวัดความดันโลหิตรวมกันได้กว่า 300 ล้านเครื่องทั่วโลก ปัจจุบัน การวัดความดันเลือดที่บ้านเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นทั่วโลก ขณะที่การเสียชีวิตโดยมีสาเหตุจากเหตุการณ์เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจและจำนวนผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลด้านการพยาบาลระยะยาวนั้นก็เพิ่มขึ้นด้วย
 
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ทางธุรกิจในแวดวงการดูแลหลอดเลือดหัวใจแล้ว บริษัทจะขยายขอบข่ายเป้าหมายจากการติดตามความผิดปกติของหัวใจเพื่อตรวจจับอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ ให้ครอบคลุมการพัฒนาเครื่องวัดความดันโลหิตบริเวณแขนส่วนบนด้วยเทคโนโลยีตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) แบบบิวต์อิน และการเปิดตัวบริการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทยังจะขยายขอบข่ายธุรกิจให้ครอบคลุม “การตรวจคัดกรองและป้องกันไม่ให้กลับมามีอาการหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วซ้ำอีก” และเมื่อโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตมักเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงและหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วแล้ว บริษัทจะมุ่งพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือและบริการใหม่ ๆ เพื่อตรวจคัดกรองและบรรเทาอาการของโรคประเภทนี้ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าพัฒนาอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการดูแลเชิงป้องกันด้วย
 
ในส่วนของธุรกิจระดับโลกนั้น บริษัทจะมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือกับแพทย์และสถาบันการแพทย์ในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคระบบหายใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมยกระดับบริการที่ช่วยรองรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ผ่านจุดให้บริการ MMC Health Convenience Stores (*1) ส่วนที่ประเทศอินเดียนั้น บริษัทได้จัดตั้งศูนย์ประสบการณ์ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคชาวอินเดียได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของออมรอนด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ประโยชน์ของการวัดความดันเลือดที่บ้านเป็นที่รับรู้มากยิ่งขึ้นทั่วประเทศ
 
MMC Health Convenience Stores (*1): จุดให้บริการครบวงจรสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเข้ารับการทดสอบและตรวจสุขภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น
 
 
2. แผนกโรคระบบหายใจ: โรคระบบทางเดินหายใจรุนแรงเป็นศูนย์
 
ธุรกิจด้านระบบหายใจจะขยายโรคเป้าหมาย ด้วยการเพิ่มโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) (*2) ลงในโรคหืดด้วย ปัจจุบัน ผู้ป่วยโรคระบบหายใจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยหลัก ๆ อยู่ในประเทศกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ และเมื่อเกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคยังไม่ชัดเจน แพทย์ก็จะตัดสินใจวินิจฉัยอย่างชัดเจนได้ยาก โดยบริษัทเตรียมจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อรองรับการรักษาและวินิจฉัยโรคในประเทศเกิดใหม่ที่ขาดแคลนระบบการแพทย์เต็มรูปแบบ และสำหรับครัวเรือนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาแล้ว บริษัทจะส่งเสริมบริการควบคุมและดูแลรักษาอาการ เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ทุกวันนี้พุ่งสูงขึ้นมาก เพื่อลดภาระของผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยเอง
 
COPD (*2): โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
 
 
3. การดูแลรักษาอาการปวด: อุปสรรคที่อาการปวดเรื้อรังมีต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเป็นศูนย์
 
ในด้านการดูแลรักษาอาการปวดนั้น บริษัทจะมุ่งพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือที่ผสานรวมเทคโนโลยีกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านทางผิวหนัง (TENS) ที่คิดค้นขึ้นใหม่เอาไว้ พร้อมให้บริการสนับสนุนการบำบัดรักษาโรคด้วยการออกกำลังกาย บริษัทมีเป้าหมายในส่วนนี้เพื่อช่วยให้ใช้ชีวิตในแต่ละวันได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอาการปวด
 
พันธกิจขององค์กรในการ “ยกระดับสุขภาพและสนับสนุนให้คนทั่วโลกใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่” คือความปรารถนาของบริษัทที่จะยังคงเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ใหม่อย่าง “Going for ZERO, Preventive Care for the Health of Society” บริษัทมีเป้าหมายเพื่อเป็นคู่ชีพที่ขาดไม่ได้ในการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง และท้าทายตัวเองเพื่อมอบแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้สังคม
 
 
- วิดีโอแนะนำวิสัยทัศน์ระยะยาว SF2030 ของออมรอน เฮสธแคร์
 
บอกเล่าการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่บรรลุวิสัยทัศน์ “Going for ZERO” แล้ว
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)