× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อัตราค่าบริการทางทันตกรรม สถาบันทันตกรรม

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดอัตราค่าบริการทันตกรรมรายการต่างๆ และค่าบริการคลินิก (ในเวลาราชการ) ค่าบริการคลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ) และอัตราที่เบิกได้ ไว้ชัดเจน ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถวางแผนการรับบริการล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-1505787 พร้อมเบอร์ต่อด้านต่างๆ ได้แก่
สอบถามข้อมูลบริการ ต่อ 11203,11204
ติดต่อนัดคลินิกในเวลาราชการ ต่อ 11502,11503
ติดต่อนัดคลินิกนอกเวลาราชการ ต่อ 11211,11212

ติดต่อนอกเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.00 น. ต่อ 11502,11503
เสาร์ - อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น. ต่อ 11502,11503

article image1 - HealthServ

สถาบันทันตกรรม แจ้งวัน-เวลาเปิดจองคิว 
คลินิกทันตกรรรมทั่วไปในเวลาราชการ (OPD) 
ทางระบบโทรศัพท์ 
ติดต่อนัดได้วันที่ 11 และ 15 สิงหาคม 2565
 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. 
(วันเปิดระบบจองคิวไม่ใช่วันรับบริการ)


+++++

สามารถดูข้อมูลได้ที่

Website  www.dentistry.go.th 
article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

สถาบันทันตกรรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
บริการของโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง