News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย HealthServ.net
อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย HealthServ.net

กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย พ.ศ.นี้ก้าวไปไกลด้วยสปีดที่เร็วมากและกว้างขวางมาก วัดได้จากจำนวนคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีมากกว่า 900 แห่งทั่วประเทศ ดูแลคนไข้มากกว่า 1.43 แสนราย จ่ายยากัญชาสูตรของกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วกว่า 4.53 แสนครั้ง นี่คือหมุดหมายชัดเจนถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย

อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย HealthServ


 

กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุข

กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุข อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุข อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
กระทรวงสาธารณสุขเริ่มต้นกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จากการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงต่อยอดการให้การรักษาด้วยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไปพร้อมกับการสร้างความเข้าใจ ของการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่สังคม

4 สูตรยาสารสกัดกัญชาแผนปัจจุบัน

4 สูตรยาสารสกัดกัญชาแผนปัจจุบัน อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
4 สูตรยาสารสกัดกัญชาแผนปัจจุบัน อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
4 สูตรยาสารสกัดกัญชาแผนปัจจุบัน ได้แก่ 
1. สูตร THC เด่น  มี THC 0.5 มกฦ/หยด
2. สูตร CBD เด่น มี CBO:THC มากกว่า 20:1
3. สูตร THC:CBD แบบ 1:1 คือมี THC 1 มก.และ CBD 1 มก./หยด
4. สูตร THC สูง THC 3 มก./หยด 

19 ตำรับยาสารสกัดกัญชาแผนไทย

19 ตำรับยาสารสกัดกัญชาแผนไทย ได้แก่ 
1. น้ำมันกัญชา...
2. น้ำมันกัญชาทั้ง 5
3. น้ำมันกัญชาขมิ้นทอง
4. ตำรับยาเมตตาโอสถ
5. ยาแก้นอนไม่หลับ
6. ยาแก้ลม แก้เส้น
7. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง
8. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย
9. ยาแก้สัณฑฆาต
10. ยาทัพยาธิคุณ
11. ยาทำลายพระสุเมรุ
12. ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ
13. ยาไพสาลี
14. ยาไฟอาวุธ
15. ยาริดสีดวง
16. ยาศุขไสยาศน์
17. ยาอไภยสาลี
18. ยาอัคคินีวคณะ
19. ยาอัมฤตย์โอสถ 

โรคหรือภาวะโรค ที่ใช้กัญชาได้

โรคหรือภาวะโรค ที่ใช้กัญชาได้ อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
โรคหรือภาวะโรค ที่ใช้กัญชาได้ อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
กล่าวคือที่มีหลักฐานสนับสนุนประโยชน์ของการใช้สารสกัดกัญชาในการรักษาได้ สามารถใช้ยาสกัดกัญชารักษาได้อย่างมีประสิทธิผลประกอบไปด้วย
- ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด
- ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอดส์ที่มีน้ำหนักตัวน้อย
- ภาวะปวดประสาทส่วนกลางในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง 
- โรคลมชักที่รักษายากดื้อต่อยารักษา
- และผู้ป่วยที่รักษาแบบประคับประคองระยะสุดท้าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
 
 อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
 อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
ขณะที่บางภาวะโรคมีผลวิจัยขนาดเล็ก ระบุว่า สารสกัดกัญชามีแนวโน้มอาจได้ประโยชน์ในการรักษาอาการ อาทิ โรคพาร์คินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรควิตกกังวลทั่วไป และโรคปลอกประสาทอักเสบอื่นๆ การนำมาใช้ประโยชน์จึงเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา ขณะเดียวกันสารสกัดกัญชาจะเป็นความหวังสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ
 อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
 อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
 

ข้อต้องคำนึงถึง

ข้อต้องคำนึงถึง อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
ข้อต้องคำนึงถึง อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในการรักษาโรคนั้น ยังมีข้อต้องคำนึงถึง อาทิ สารสกัดกัญชาต้องไม่ใช้ในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หากใช้ด้วยวิธีการสูบ  ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และห้ามใช้ในขณะขับขี่ยานพาหนะ เป็นต้น 
 อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
 อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
 

ศักยภาพการบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของไทย

ศักยภาพการบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของไทย อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
ศักยภาพการบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของไทย อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
ปัจจุบันการใช้สารสกัดกัญชาเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาอาการของโรคกำลังเป็นที่สนใจของสังคมปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แล้วทั้งสิ้น 938 แห่ง ทั้งที่บริหารจัดการโดยภาครัฐและเอกชน ดูแลคนไข้มากกว่า 143,000 คน จ่ายยากัญชาไปแล้วกว่า 453,000 ครั้งภายใต้มาตรฐานทางการสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

ผู้ป่วยที่สนใจสามารถเข้ารับบริการได้คลินิกกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ
 อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
 อัศจรรย์กัญชา กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบสาธารณสุขไทย
 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง