HealthServ.net รวม 17 แพคเกจบริการฉุกเฉิน พ.ร.บ.คุ้มครองอุบัติเหตุ (อัพเดตพฤษภาคม 2564) จากรพ.เอกชน รพ.รัฐ ศูนย์แพทย์ คลินิก ฯลฯ แนะนำให้คลิกดูข้อมูลบริการ เงื่อนไข ราคา ฯลฯ ของผู้ให้บริการนั้นๆ อีกครั้ง แจ้งลงข้อมูล/แก้ไขข้อมูล

ข้อมูลฉุกเฉิน พ.ร.บ.คุ้มครองอุบัติเหตุอื่นๆ ลงข้อมูล
• โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ - สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ราคา   บาท https://healthserv.net/3260 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ - สิทธิประกันสังคม ราคา   บาท https://healthserv.net/3261 • โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง - บริการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. จากรถโดยไม่สำรองจ่าย.. ราคา   บาท https://healthserv.net/3255 • โรงพยาบาลเมืองเลยราม - อุบัติเหตุจากรถ ใช้สิทธิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ.. ราคา   บาท https://healthserv.net/1792 • โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ - เจ็บจากรถ หมดกังวล ไม่ต้องสำรองจ่าย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์.. ราคา   บาท https://healthserv.net/9782 • โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง - เจ็บจากรถให้นึกถึงเรา วัฒนแพทย์ ตรัง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 80,000 บาท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง.. ราคา   บาท https://healthserv.net/5024 • โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล - พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล.. ราคา   บาท https://healthserv.net/10109 • โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง - พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ ราคา   บาท https://healthserv.net/4112 • โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก - พ.ร.บ.ไม่ขาด ไม่ต้องสำรองจ่าย 30,000 บาท ราคา ราคา 30,000 บาท https://healthserv.net/3115 • โรงพยาบาลจอมเทียน - ขับขี่อุ่นใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ใช้สิทธิพรบ.จากรถที่รพ.จอมเทียน โรงพยาบาลจอมเทียน.. ราคา   บาท https://healthserv.net/8492 • โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล - พ.ร.บ. ไม่ขาดคุ้มครองทันทีที่โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล.. ราคา   บาท https://healthserv.net/3118 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) - คนไข้บัตรทอง จ. สุรินทร์ + เจ็บป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์).. ราคา   บาท https://healthserv.net/8869 • โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแน - ล้ม/เจ็บ จากรถชน มี พ.ร.บ. ราคา   บาท https://healthserv.net/3357 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 - เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ไม่ต้องสำรองจ่าย โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1.. ราคา   บาท https://healthserv.net/8507 • โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง - ใช้สิทธิ พรบ. ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสาร.. ราคา   บาท https://healthserv.net/3176 • โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ (การุญเ - บริการอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 24 ชม โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์.. ราคา   บาท https://healthserv.net/10112 • โรงพยาบาลเพชรเวช - พ.ร.บ. ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเพชรเวชจึงมีทีมแพทย์ฉุกเฉินที่มีความพร้อมไว้คอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง.. ราคา   บาท https://healthserv.net/7492
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com