× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ม.เกษตร เปิดเรียนออนไลน์ฟรี เรื่องการปลูก-ผลิตกัญชา

ม.เกษตร เปิดเรียนออนไลน์ฟรี เรื่องการปลูก-ผลิตกัญชา - HealthServ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำคอร์สออนไลน์ เรียนได้ฟรี สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับกัญชา/กัญชง ไว้ศึกษาหาความรู้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการผลิตกัญชาหรือกัญชง หรือเป็นความรู้เพิ่มเติม เป็นการเรียนออนไลน์ในส่วนบทเรียนพัฒนาวิชาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ upskill reskill หรือ new skill ของเรื่องที่สนใจได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน

article image1 - HealthServ
 
ในแต่ละรายวิชาเมื่อผู้เรียน เรียนและผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับประกาศนียบัตรการผ่านการเรียนวิชานั้น

สนใจ ก็ไปลงชื่อเรียนได้เลย คามลิงค์นี้
 

เรียนฟรี

 
ส่วนบทเรียนนั้น ประกอบด้วย
 
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกกัญชา/กัญชง

เนื้อหาให้ความรู้พื้นฐานสำหรับการเตรียมตัวสำหรับการปลูกกัญชา/กัญชง โดยเฉพาะการปลูกในระบบปิด (indoor) 

ลิงค์เข้าเรียนคอร์ส 1 ออนไลน์

เนื้อหาหลักสูตร
 • หนังสือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกกัญชา
 • เอกสารประกอบการสอน
 • วีดีโอการเรียนการสอนการปลูกกัญชา
 • ข้อสอบ
 
 
 
2. การผลิตกัญชาและกัญชงในระบบปิด

วิชา “การผลิตกัญชาและกัญชงในระบบปิด” ผู้เรียนควรจะต้องผ่านวิชา “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกกัญชา/กัญชง” ในระดับคะแนน 80 % ก่อนจึงจะเรียนต่อในรายวิชานี้ได้

  ลิงค์เข้าเรียนคอร์ส 2 ออนไลน์
 
เนื้อหาของ การผลิตกัญชาและกัญชงในระบบปิด
 • บทนำ
 • การปลูกกัญชา/กัญชงในระบบปิด
 • การผลิตกัญชา/กัญชงในระบบปิด
 • ขั้นตอนที่ 1 การเลือกพันธุ์
 • ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาห้องปลูก ห้องตาก และห้องสกัด
 • ขั้นตอนที่ 3 การจัดการสภาพแวดล้อมจำลองในห้องปลูก
 • ขั้นตอนที่ 4 การจัดการให้น้ำและธาตุอาหาร
 • ขั้นตอนที่ 5 การแต่ทรงต้น
 • ขั้นตอนที่ 6 การจัดการก่อนการเก้บเกี่ยว
 • ขั้นตอนที่ 7 การเก็บเกี่ยว
 • ขั้นตอนที่ 8 การตากแห้งและบ่ม
 • ขั้นตอนที่ 9 การสกัดน้ำมันจากช่อดอก
 • ขั้นตอนที่ 10 การวิเคราะห์คุณภาพช่อดอกและน้ำมัน
 • การวิเคราะห์ช่อดอก วัสดุปลูก และสารละลายปุ๋ย
 • การวางแผนการผลิตกัญชา/กัญชง
 • ภาพท้ายเล่ม
 • ข้อสอบ
 

ทั้งนี้คณะได้จัดทำหนังสือ “การผลิตกัญชาและกัญชงในระบบปิด” สามารถซื้อมาอ่านเสริมได้
 
 
คอร์สออนไลน์นี้ จัดทำโดยโครงการวิจัยการผลิตกัญชา/กัญชงเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทรศัพท์: 0-2579-0588, 0-2579-6130
article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)